Rapporter

Så jobbar vi med rapporter

En text som handlar om hur vi jobbar med rapporter på ett lättsamt sätt.

Senaste

illustration av en person som håller fingrarna i kors bakom ryggen.
ekonomiskt bistånd

Stockholms stad ljuger om rättssäkerheten – vi har siffrorna!

Under en längre tid har vi observerat hur beslut om ekonomiskt bistånd har blivit allt mer godtyckliga. I vår verksamhet stöter vi på en verklighet som skiljer sig avsevärt från den “bild” som  Stockholms stad presenterar genom sina målvisioner och årsrapporter. Enligt rapporterade siffror från stadsdelsnämnderna och stadsledningskontoret, påstår staden att rättssäkerheten för beslut om ekonomiskt bistånd är 99,9%.I rimlighetens namn borde dessa glädjesiffror få stadens politiker att höja åtminstone lite på ena ögonbrynet.  Vi beslöt oss därför att granska stadens rapporterade siffror.  Granskningen visar att stadens rapportering inte stämmer. Inte på långa vägar. Krasst sammanfattat är stadens glädjesiffror beräknade enligt någon slags nordkoreansk modell

Läs mer »
Samsjuklighet
samsjuklighet

Samsjuklighets­utredningens förslag kommer inte ge bättre vård

Under det senaste året har samsjuklighetsutredningen utrett hur personer med psykisk ohälsa och missbruk kan få bättre vård. Organisationer har haft på sig till den 31 april att lämna synpunkter på utredningen, som leds av Anders Printz, och dess olika förslag. Equal har stor erfarenhet på området eftersom människorna som vi arbetar med som regel har samsjuklighet av olika slag. Vi har därför skrivit ett svar på utredningen förslag som vi är säkra på inte kommer ge bättre vård. Samsjuklighetsutredningen lägger två stora förslag som de tror ska leda till en bättre vård för personer som har problem med beroende

Läs mer »

Fler rapporter

Socialtjänsten är ingen uttagsautomat

Politiker hävdar ofta att ekonomiskt bistånd är enkelt att få – som en uttagsautomat. Föreningen Equal har i rapporten ”Socialtjänsten – ingen uttagsautomat” undersökt vilka krav som socialtjänster i Stockholm ställer till personer som ansöker om försörjningsstöd. Det ställs långtgående krav som är svåra att uppfylla för människor i kris. Detta får allvarliga konsekvenser för dem som drabbas. De flesta kommuner kräver en mängd dokument för att utreda en ansökan om försörjningsstöd. Om en individ inte lyckas lämna in alla handlingar avslår vanligen socialnämnden ansökan med motiveringen ”biståndssökande har ej medverkat till utredningen”. Enligt Stockholm stads statistik ökar andelen avslag

Läs mer »

Översyn av traumavården i Stockholm

I början av året tillfrågades Equal av Fredrik Santoft, på Centrum för psykiatriforskning, om vi ville medverka i en genomlysning av traumavården för vuxna. Centrum för psykiatriforskning hade i sin tur fått uppdraget av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Givetvis svarade vi ja. Upplägget var att han skrev en del från sitt perspektiv och vi vår del från ett brukar- och patientperspektiv. Nu har rapporten äntligen blivit officiell. Ger rapporten en rättvisande bild av tillståndet i traumavården? Ja kanske? Eller kanske inte? Det var stora svårigheter att plocka ut hårda uppgifter om väntetider, antal patienter i vård, etc. ur journalsystemet Take Care

Läs mer »

Samordnad individuell plan – spelar ingen roll

2009 kom skrivningar i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som skulle göra det omöjligt för personer i behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård att falla mellan stolarna. Lösningen blev SIP, Samordnad individuell plan. Nu har tio år gått. Mycket möda har lagts på att få kommuner och regioner att använda sig av SIP, man har bland annat räknat antalet SIP:ar som genomförts. I Stockholm har man lagt stor möda på att få upp antalet SIP:ar. Så gott som inga undersökningar har gjorts av utfallet av SIP:ar för brukaren. Här sammanfattar vi våra erfarenheter av SIP i

Läs mer »

Avslag på ekonomiskt bistånd rekordhöga i Stockholm!

Stockholms stad har aldrig tidigare legat så lågt vad gäller antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. I egna publikationer och till press anger företrädare som förklaring en god konjunktur och att den öppna arbetslösheten minskat. Samma förklaring har staden, år efter år, använt sedan 2007. Man beskriver det som en framgångssaga för ”The Capital of Scandinavia”. Föreningen Equal, som är en ideell förening som verkar för och organiserar människor i social utsatthet, kan genom en granskning av stadens egen statistik, visa att påståendet inte stämmer. Det finns inget starkt samband mellan minskad arbetslöshet och minskat antal sökande för ekonomiskt bistånd.

Läs mer »

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd