Kombinationerna är problemet

Kombinationerna är problemet
Foto: Victoria М

Vi ställde några frågor till Daniel Svensson, en av utredarna bakom Socialstyrelsens rapport.

Både bens och buprenorfin är ju kända som ”ickedödliga” läkemedel som det är ganska svårt att överdosera. Blev ni överraskade av att finna att de var så vanliga i förhållande till narkotika-/ läkemedelsrelaterad död?

Dags börja tala om ”bens-döden”?

Läs huvudartikeln om socialstyrelsens rapport Dags börja tala om ”bens-döden”?


Förgiftningar är en fråga om dos, och just den informationen saknar vi. Nej vi blev inte förvånade, vi har känt till detta men inte haft något bra sätt att ta ut informationen, vilket vi har nu. Vi vill också visa hur vanligt det är med kombinationer som en del av problemet.

Att tramadol är vanligt i missbrukskretsar och att det sker en omfattande illegal införsel är känd. Ser ni samma sak vad gäller zopiklon? Att det sker illegal införsel i stor skala eller är det förskriven medicin som används?

Det vet vi inte. Vi har en metod där vi följer upp beslagtagna läkemedel och var de sålts. Tidigare har vi undersökt LARO-läkemedel och metylfenidat men vi har inte gjort detta avseende zopiklon.

Samma fråga om buprenorfinet. Är det insmugglat eller läckage från programmen som ni uppfattar det hela? Måste man revidera synen på buprenofrin som relativt ickedödligt?

I den fördjupning som gjordes 2016 kollade vi på detta. Då visade det sig att det var vanligare att buprenorfinet var förskrivet mot smärta, jämfört med LARO. Bilden är komplex och ”tillgången” är alltså insmugglad, från smärtförskrivning och från LARO. Återigen vill jag betona att det är vanligt med kombinationer som kan ha bidragit till hälsotillståndet. När det gäller frågan om revidering har jag nog ingen uppfattning utan överlåter det till riktlinjearbetet.

Som jag har förstått det är alprazolam en mycket stark och snabb bensodiazepin som det då tillverkande företaget också fick en relativt hög ”normaldos” beviljad på av Läkemedelsverket. Den är ju också mycket använd av heroinberoende personer som använder den för att öka effekten på heroinet och säkert i andra kombinationer också. Ser ni nån anledning att rekommendera lägre normaldos av Alprazolam eller spelar det ingen roll i sammanhanget?

När det gäller doser med mera så är det nog mer en fråga för just Läkemedelsverket. Men tanken är förstås inte att läkemedlet ska användas på det sätt som du beskriver, som ju är mer av en direkt felanvändning än en dosfråga.

Vad ser ni av alkohol i era siffror? I hur många fall finns alkohol med i bilden?

Alkohol är vanligt och finns med i många förgiftningar. Vi har dock valt att exkludera dessa i det här läget. Vår nya ”substansmodul” syftar främst till att fånga upp alla olika läkemedel, droger och nya NPS som dyker upp. Alkohol har stor betydelse men är enkelt att ha koll på i dödsorsaksregistret, då detta är en unik substans som dessutom har en distinkt kod som vi kan använda.

Per Sternbeck

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd