Ersätt generell välfärd med specifik och behovsprövad

Medelklasserna vinnare på den generella välfärdspolitiken, menar Christer Lilja.

Sverige erbjuder ingen hjälp åt den som snavat i tillvaron och behöver hjälp att ta sig upp på grund av sjukdom, olycka, missbruk eller långvarig arbetslöshet. Den psykiskt eller fysiskt funktionshindrade till exempel, måste i praktiken vara född med funktionshindret och införd i rullorna sedan tidig ålder.

Sjuka bollas mellan AF och FK

Nyskadade, eller de med senare fastställda diagnoser har ingen chans till uppmärksamhet från vare sig Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, utan bollas istället runt myndigheterna emellan i syfte att bespara dem så mycket tid, resurser och kostnader som möjligt; under förevändning att du är för dåligt utredd och att kompletterande dokumentation är nödvändig.
I stället kan det bli socialtjänsten som avgör ditt öde. Där kommer du inte heller att få någon förståelse för din situation. Eftersom du inte hade behövt hamna hos dem om Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetat, med syftet att hjälpa dig tillbaka in i samhällsgemenskapen. Medborgarskapet tillkommer endast den som har en anställning.

Reformera socialförsäkringssystemet

Som svensk underklass ges du lägst prioritet, då du etniskt tillhör den välbeställda majoritetsbefolkningen. Hela din existens motbevisar påståendet om att alla svenskar har det bra och att det endast är utrikes födda som behöver anställningssubventioner med direkt riktade stöd och en helhjärtad ansträngning från myndigheternas sida. Som långvarigt inskriven vid Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller hos socialtjänsten vittnar din uppkomna situation om behovet av att reformera socialförsäkringssystemet; att det är något allvarligt fel med att svensk välfärd är generell, i stället för specifik och behovsprövad.

Medelklasserna gör karriär på fattiglapparna

Det borde inses att de helt friska och fullt arbetsföra med både anställning och bostad, inte tillhör någon direkt utsatt och nödställd kategori i behov av samhällets särskilda stöd. Den generella välfärden kostar åtskilligt och kräver därför ett högt skattetryck. Bortsett från ett fåtal gravt funktionshindrade är det medelklasserna som är vinnarna. Många av dem är dessutom anställda inom den skattefinansierade offentliga sektorn. Deras försörjning går många gånger ut på att ta hand om dem som saknar försörjning. De senare blir de förras klienter som möjliggör deras fortsatta anställning och karriärer.

Medelklasserna får öronmärkt bidrag, avdrag och subventioner

Deras försörjning är tryggad fram till pensionen, då en ny kull byråkrater står ivrigt väntande att få ta vid. Detta sägs inte rent ut, då det skulle allvarligt kränka deras självkänsla. Istället har de status som samhällets ryggrad, vilket motiverar till öronmärkta bidrag, avdrag och subventioner. Som endast kan utnyttjas av den som har anställning, bor i egen bostad och tillhör medelklasserna, vilka åtminstone motsvarar 80% av Sveriges befolkning.

Skribent C.C. Lilja
0700 387 166
info@equalsthlm.se

Läs också…

Från välfärd till välgörenhet – socialtjänsten villigt verktyg

Hävda dina sociala rättigheter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd