En parodi på tillsyn – IVO saknar trovärdighet

En parodi på tillsyn – IVO saknar trovärdighet
Det finns ett talesätt som säger att man finner det man söker. Detta gäller i hög grad tillsynsmyndigheten för vården och omsorgen, IVO. Foto: © [karelnoppe] / Adobe Stock

Den 17 april berättade IVO på sin hemsida att man fått i uppdrag av regeringen att göra en stor tillsyn av äldrevården i hela Sverige med anledning av coronan. Man skulle särskilt ”uppmärksamma vikten av följsamhet till basala hygienrutiner”. Nu är ”tillsynen” klar. Slutsatsen från IVO är att det finns ”utmaningar i att hantera verksamheten” men att alla ”tillsynade” verksamheter genomfört förbättringsåtgärder.

Det finns ett talesätt som säger att man finner det man söker. Detta gäller i hög grad tillsynsmyndigheten för vården och omsorgen, IVO. De har som metod i sin granskning att inte leta fel utan att istället leta goda exempel och förbättringsmöjligheter och stötta vårdgivare. Eller som man själva formulerade i ett pressmeddelande från den 17 april:

IVO ska inte leta fel
”Målet med tillsynsinsatsen är inte att leta fel i ett redan ansträngt läge, utan att bidra till förbättring och lärande.”
Vården är, till följd av ekonomiska neddragningar alltid i ett mer eller mindre ansträng läge så detta är inget avsteg utan en del av IVOs arbetsmetod. Man litar alltid till den goda viljan hos huvudmännen och personalen i vården och omsorgen.

IVO tar inte i strukturfrågor

Så under samma tid som det i massmedier förs en djupgående debatt om risken för smittspridning horribla villkor för personalen i vården och äldreomsorgen för med sig, med stora andelar timanställda som har så osäkra anställningsvillkor att de inte har råd att sjuka sig för att de inte får sjukpenning, med orimligt låga löner och exempel på personal som inte får betalt för att flytta sig emellan vårdtagare, i en situation där anställda tvingas gå in till mycket sjuka covid 19-patienter och utsätta sig för potentiellt dödlig smitta eftersom huvudmännen inte behagar bistå med relevant skyddsutrustning, så letar IVO efter något helt annat:
”Det finns verksamheter som har brister, vi har ställt frågor kring vilka åtgärder man vidtagit och om upplevelsen i verksamheten. Det har varit svårt att arbeta under den här perioden, så det har vi fått skildringar kring, säger Anette Nilsson, enhetschef på IVO.” till Sveriges Radio.

IVO tillsynar genom att ringa dem de ska tillsyna

”Fått skildringar kring”, säger Anette Nilsson. Av vem? Jo, det står helt klart när man läser mer i Sveriges Radios artikel. Den stora ”tillsynen” av över 1000 verksamheter inom äldreområdet och LSS, särskilda boenden, både kommunala och privata har nämligen utförts genom att IVO ringt upp boenden och pratat med den som företräder verksamheten. Man har alltså bett föreståndare/chefer/ägare att göra en egen tillsyn av sin egen verksamhet och sedan förmedla den till IVO som sedan väljer att kalla detta för en ”tillsyn”.
Inte undra på att IVO kommer fram till att det finns positiva resultat i den genomförda ”tillsynen”:
”Vi kan se att alla verksamheter vi har kontaktat har genomfört förbättringsåtgärder när det gäller basala hygienrutiner. Alla har gjort något, men vad man gjort varierar mycket mellan boende och i landet, eftersom smittspridningen ser olika ut, säger Anette Nilsson, enhetschef på IVO till Sveriges radio”.

Det råder ett mycket allvarligt läge i svensk vård och äldreomsorg Corona förutan. Det finns systemfel med bland annat rovdrift på personal. IVO, den myndighet som borde hålla ett strängt och vakande öga över detta och driva utvecklingen, även på systemnivå, för en patientsäker vård och omsorg med god kvalitet väljer medvetet att misstolka sitt uppdrag och diskuterar inte sådana frågor. Man gör sig själv irrelevant.

Det gör IVO till en myndighet som saknar trovärdighet.

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Ett svar

  1. IVO:s systematiska lagtrots är häpnadsväckande. De åsidosätter systematiskt sina skyldigheter enligt 7 kap. 23 § patientsäkerhetslagen:
    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659#K7P23

    ”Om Inspektionen för vård och omsorg får kännedom om att någon har brutit mot en bestämmelse som gäller verksamhet som står under inspektionens tillsyn, ska myndigheten vidta åtgärder så att bestämmelsen följs och, om det behövs, göra anmälan till åtal.”

    Genom att strunta i fel och brister behöver IVO inte göra något. Ofoget pågår år efter år inför öppen ridå och framför ögonen på socialministern. Det är en politisk skandal av episka mått.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd