Vilken traumavård erbjuds utslängda våldsutsatta kvinnor i Stockholm?

Pressmeddelande om Traumavård

Igår framkom uppgifter i SVTs Stockholmsnyheter att landstinget stänger Kris- och traumacentrum för våldsutsatta kvinnor. Man hänvisar dem till ”annan traumavård”. Vi, som medlemsföreningar i psykiatrienhetens brukarråd, frågar oss: Vilken annan traumavård?

Vi har som aktiva föreningar i brukarrådet länge haft en kritik mot kris- och traumavården i Stockholms läns landsting. Vår kritik har inte handlat om att det är för mycket vård som ges och att det är för många patienter som får tillgång till adekvat kris- och traumavård under för lång tid. Istället har vår kritik handlat om årslånga köer för att få vård, om en allmänpsykiatri som istället för att bearbeta trauman trycker ner dem med psykofarmaka, om en kris- och traumabehandling som är tidsbegränsad och kräver att patienter ska bli friska på 20 behandlingstillfällen oavsett hur svårt traumat är.

Vi har drabbade medlemmar i våra verksamheter, utsatta kvinnor som väntat i flera månader upp till år på att få komma till Kris- och traumacentrum, som hängt upp sina liv på hoppet om att få komma  till en traumabehandling på den nu aktuella mottagningen. Nu försvinner detta hopp.

Psykiatrin i Stockholms läns landsting är sorgligt underdimensionerad och fast i gamla hjulspår. Man har ett system av beställar-/utförarmodell som inte i tillräckligt hög grad tillgodoser medborgarnas grundläggande behov av vård och behandling. Den nu aktuella situationen inom Kris- och trauma är bara ett i raden av tecken på att man behöver organisera vården på ett annat sätt, ett sätt som inte tillåter misstag och beslut av den här sorten.

Vi menar att det nu måste till snabba och radikala åtgärder för att säkerställa att kvinnor som varit utsatta för övergrepp får den vård de behöver. Ett sätt att börja på är att landstingets beställarenhet drar tillbaka sitt beslut och låter Kris- och traumaenheten ta emot kvinnorna igen. I förlängningen ser vi ett stort behov av en kraftig utbyggnad av samtalsbehandlingar för psykiatrin i allmänhet och kris och traumavård i synnerhet.

För mer information:

Föreningen Equal
info@equalsthhlm.se
0707972029

SPES i Stockholms län
kontakt@spesistockholm.se
070 499 93 17

Stockholms Brukarförening
niklas.eklund@brukarforeningarna.se

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd