Vi får be om ursäkt sa Socialtjänsten Södermalm

Socialtjänsten i Farsta

Lena söker upp oss

Hon är hemlös och har bott hos kompisar sedan september 2016. Kompisarna har lurat henne och snott hennes saker. Hon kan inte bo där längre. Alla möjligheter är uttömda och hon sover i källarförråd eller inte alls.

Läs uppdatering av Lenas ärende längst ner på sidan

Lena börjar berätta sin historia. En historia om våldsutsatthet, diagnoser, missbruk. Men också om arbete, kompetens och kämpande till en drogfrihet. Historien innehåller också ett boende i en lägenhet med rivningskontrakt under flera år som socialtjänsten på Södermalm ställt sig bakom. Sommaren 2016 skulle detta kontrakt på träningsboende ta slut och Lena skulle flytta ut. Hon fick ett skriftligt beslut från socialtjänsten på att hon skulle få en träningslägenhet efter boendet. Men några veckor innan avslutandet av träningsboendet med rivningskontrakt fick Lena ett nytt besked. Den enhet inom Södermalms socialtjänst som fattat beslutet om träningslägenheten hade inte mandat att fatta beslutet. ”Vi får be om ursäkt för det här” som biträdande enhetschefen på socialtjänsten Södermalm skriver.
 Lena är i chock. I slutet på sommaren flyttar hon ut från lägenheten till – ingenting. Med socialtjänstens goda minne –  alla vräkningsförebyggande riktlinjer till trots.

Lena är mitt i all misär och svaghet en stark person. Hon har sparat alla dokument. Hela hennes historia går att verifiera. Vi ordnar in Lena på ett akutboende för kvinnor. Vi börjar bearbeta socialtjänsten. Vi gör en ny ansökan om träningslägenhet som får ett avslag. Man anser inte att Lena, som under flera år bott i en träningslägenhet genom kommunens försorg, efter ett halvårs akut hemlöshet, längre är aktuell för träningslägenhet. Hon är att betrakta som vem som helst och förväntas lösa sin egen boendesituation. Vi gör en ordentlig överklagan av avslaget och skickar in den i slutet på december.

Förvaltningsdomstolen dömer till Lenas fördel

Lena är hänvisad till vägglusiga pensionat, smutsiga rum på hotelljourer och tillfälliga lösningar. Vi får kriga för att Lena ska få placeringsbeslut som är längre än ett par dagar. Så att hon ska få någon stabilitet i sitt liv.
 Den sista februari 2017 kommer förvaltningsdomstolens dom. De dömer till Lena fördel. Hon har rätt till en träningslägenhet. Vi vet i nuläget inte om Socialtjänsten på Södermalm kommer att överklaga förvaltningsdomstolens beslut. De har tre veckor på sig. Lena väntar. Hennes tillvaro har slagits i spillror och hon är i dålig form. Men hon kan åtminstone börja hoppas på något annat och bättre.

Bara några timmar efter det att denna rapport skrivits och publicerats kommer besked från Södermalm. Lena har fått en träningslägenhet och kan flytta in från den 15 mars. Hon är överlycklig. Som hon uttrycker det i ett mejl: ”Helt otroligt! Kan det vara på riktigt , min lur daddar men jag kan inte ringa ut… jag måste få höra det här. Vi måste fira

Bara några timmar efter det att denna rapport skrivits och publicerats kommer besked från Södermalm. Lena har fått en träningslägenhet och kan flytta in från den 15 mars. Hon är överlycklig. Som hon uttrycker det i ett mejl: ”Helt otroligt! Kan det vara på riktigt , min lur daddar men jag kan inte ringa ut…  jag måste få höra det här. Vi måste fira   ”
Ytterligare en uppdatering
En vecka efter beskedet om att Lena skall få en träningslägenhet i enlighet med förvaltningsrättens dom får vi hon ett beslut skickat till sig där det framgår att hon är beviljad träningslägenhet i 14 dagar. Vi får också information om att information om att Södermalm begär inhibition av förvaltningsrättens dom, vill säga att kammarrätten skall upphäva förvaltningsrättens dom. Så här skriver en biträdande enhetschef på Södermalm i ett mejl:

”Det stämmer att en överklagan med yrkande om inhibition till Kammarrätten är gjord av oss. Det är därför vi fattat ett kortare beslut eftersom vi inväntar Kammarrättens ställningstagande inom kort. Förvaltningsrättsdomen gäller fram till dess och därför är beslutet fattat 2017-03-01-2017-03-14 när domen inkom till stadsdelsförvaltningen.
Kommer Kammarrätten fatta beslut om att inte bevilja Södermalms stadsdelsnämnd prövningstillstånd kommer Förvaltningsrättens dom att verkställas och ”Lena” kommer att flytta in i en träningslägenhet i mitten på mars. I avvaktan på verkställighet har hon för närvarande boende via Ekonomiskt bistånd.”

Södermalm ger sig alltså inte. Fortsättning följer…

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd