Vårdskador
Om vårdskador i psykiatrin är undvikbara eller sannolikt undvikbara då är det en vårdskada. Enligt Equals mening, en helt felaktig bedömning Foto: (AdobeStock.com)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort en studie om vårdskador i psykiatrisk vård, 2019. Arbetsgruppen från SKR studerade 4073 vårdperioder inom allmän vuxenpsykiatrisk vård och 500 vårdperioder inom rättspsykiatrisk vård. Utöver vårdskador undersökte de också så kallade kvalitetsbristmarkörer som indikerar bristande följsamhet till nationella och lokala riktlinjer.

Vi har skrivit tre artiklar om rapporten:

Definitionen av en vårdskada, typer av skador och skadans allvarlighetsgrad

Läkemedelsskador

Denna artikel handlar om SKRs definition av en vårdskada. En vårdskada är endast en skada som de bedömer är undvikbar. Vi berättar om de typer av skador som uppstår. Vi gör också en djupdykning i deras definition av en läkemedelsskada, som vi menar är alltför snäv.

Läs mer…

Höga doser neuroleptika under lång tid i rättspsykiatrin

Den sista artikeln handlar om rapportens resultat inom rättspsykiatrisk vård. I 25,2 % av vårdperioderna identifierades skador och i 13,2 % vårdskador. Inom rättspsykiatrisk vård har 13 % av patienterna en läkemedelsrelaterad skada.

Läs mer…

10 % av all slutenvård beror på biverkningar från läkemedel

Slutenvård

Nästa artikel handlar om rapportens resultat inom allmän vuxenpsykiatrisk vård. I 15,5 % av vårdperioderna identifierade SKR skador och i 6,6 % vårdskador. Den viktigaste slutsatsen är att biverkningar är mycket vanliga och att kunskap om biverkningar är låg i svensk sjukvård.

Läs mer…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Väntrum

I väntrummen -det är där det händer

Det är där möten uppstår.Öden länkas.Och insikt uppstår.Liknande erfarenheter och situationer.En annan verklighet mitt i verkligheten.I väntrummen. Det är inom psykiatrins väntrum jag menar.Både inom

Läs mer »

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.





Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd