Var sjunde svensk behöver psykisk vård men får det inte

psykofarmaka och ect
psykiatrin är starkt biologiskt orienterad med höga förskrivningsnivåer av psykofarmaka, hög användning av ECT och hög användning av tvång. Foto: New Africa (AdobeStock.com), AntaresGreen, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Enligt en färsk rapport från myndigheten Vårdanalys behöver var sjunde svensk psykisk vård men får det inte. Sverige presterar därmed dåligt i en internationell undersökning.

Enligt en internationell undersökning är det 22 % av de som svarat i Sverige som någon gång de senaste tolv månaderna har haft behov av att prata med en läkare eller annan vårdpersonal om sin psykiska hälsa. Men endast 35 % har fått hjälp i form av stödsamtal eller behandling för sin psykiska hälsa. Om de som svarat är representativa för Sveriges befolkning innebär detta att 14 % – eller var sjunde svensk – har ett otillfredsställt behov av psykisk vård. I de flesta andra länderna som ingår i undersökningen har en högre andel som fått hjälp och stöd för sitt behov. Sverige ligger också högt i andel som behöver psykisk vård – endast USA ligger högre – medan sju utav elva deltagande länder ligger klart lägre.

Enligt Vårdanalys kan en förklaring vara att de aldrig själva valt ta kontakt med vården även om de haft ett behov. Det är mycket vanligare att yngre personer har haft behov av att prata med en läkare eller annan vårdpersonal om sin psykiska hälsa.

Varför är Sverige sämre än de flesta andra jämförda länderna? Alla länder som ingår i studien är i-länder, nämligen Australien, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zealand, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA.

Stämmer det verkligen som Vårdanalys föreslår att många aldrig tar kontakt med vården? Och om det stämmer, vad beror det på? Det rapporteras flitigt i media om hur psykiatrin inte har tillräcklig kapacitet, att det finns långa köer till att få träffa psykologer. Kan detta vara en delförklaring till att vissa möjligen aldrig söker psykiatrisk vård? Eller kan det vara så att många försöker ta kontakt men motas bort eller aldrig får komma in på mottagningar?

Sverige måste förbättra den psykiatriska vården och hitta ett annat sätt att bedriva psykiatri på. Den nuvarande psykiatrin är starkt biologiskt orienterad med höga förskrivningsnivåer av psykofarmaka, hög användning av ECT och hög användning av tvång. Trots att psykiatrin under de senaste åren fått ökade resurser utgör nästan hälften av alla sjukskrivningar idag sker pga psykisk ohälsa.
Denna rapport är ytterligare en indikation på att det finns ett stort behov som inte tillfredsställs.

Skribent: Dennis Aberos
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd