Vad är problemet med Djursholm?

Samhället glider isär allt mer. I de fattiga och de rika. I botten finns orter, förorter som Husby, Jordbro, Alby, Rinkeby som tycks befinns sig i ett sorts fritt fall nedåt. Och så finns det orter som Lidingö, Nacka, Vellinge, Djursholm som befinner sig i ett sorts raketstigande. I den allmänna politiska debatten diskuteras inte de galopperande ökande skillnaderna mellan olika samhällen i samhället som ett problem. Detta även fast den senaste forskningen inom de sociala vetenskaperna visar att det är just skillnaderna mellan de som har och de som inte har, som orsakar en rad olika problem.

Den forskningen visar att missbruk, psykisk ohälsa, övervikt, för tidig död, brottslighet, kort sagt de flesta sociala problemen, är mindre i samhällen med små skillnader mellan fattiga och rika än de med stora. Den stora poltiska frågan borde alltså vara hur man håller ihop samhället och gör det mer jämlikt. Men icke. Jämlikhetsfrågan är stendöd.

Finns Djursholm?

Om klasskillnaderna och jämlikhetsfrågorna diskuteras över huvud taget så är det botten som tas upp. Och då inte bestående av att människorna på botten är fattiga och desperata, utan att de är invandrare och muslimer. Man gör frågan om klass och ojämlikhet till en fråga om kultur. Å andra sidan, det är i botten man skjuter på varandra, eldar varandras bilar, misshandlar varandra. Det är i botten människor lever på bidrag och har svårt med arbete och ibland också med språket. I botten vet man inte ens om att Djursholm finns.
Och i ledarsamhället Djursholm är kontakterna med botten så obefintliga att man inte behöver notera dem. Visst frågar sig vissa: ”Vad fan får vi för pengarna?”. Men sanningen är nog den att skatterna för de superrika är så låga i Sverige att de flesta inte ens behöver säga så.

Elitsamhälle

Så vad är problemet med Djursholm? Jo, Djursholm är symbolen för det nya klassamhällets där de superrika lättar ankar och inte längre behöver ha kontakt med oss andra. Man lämnar oss andra efter sig och jämför sig med motsvarande orter i andra länder mer än i det egna landet.
Man har medvetet, från begynnelsen, satsat på att bli och sett på sig själva som, ett elitsamhälle. Och det är först nu, i nyliberalismens slutkramper man har lyckats fullt ut.

I denna pod försöker Equals medlemmar Staffan Lundberg, Eva Fuchs och Per Sternbeck att gröta i frågan under Docent Magnus Hörnqvist milda tillrättavisande stämma. Först efter halva programmet förstår Eva att det är Djursholm som är ämnet och inte Lidingö. Men det gör ju inget.

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd