Trappa antidepressiva mycket långsamt visar forskning

Trappa antidepressiva mycket långsamt visar forskning
"Det är oerhört frustrerande när patienter beskriver en annan upplevelse än vad läkare förväntar sig, och då känner patienterna inte att de hörs." Foton: Motortion

Med solid vetenskaplig bevisning har två forskare avfärdat de vanliga psykiatriska riktlinjerna om hur man bäst sätter ut antidepressiva mediciner.

Tusentals, kanske miljoner, människor som försöker sluta med antidepressiva läkemedel upplever starka abstinenssymptom som varar i flera månader och ibland till och med år: sömnlöshet, ångeststörningar, och även så kallade hjärn-zaps, känslor av elektriska stötar i hjärnan. Men läkare har avfärdat eller förminskat symptomen, och menar ofta att de beror på den återkommande och underliggande depressionen.

Den slående kontrasten mellan patienternas erfarenhet och läkarnas bedömning har rört upp en hetsig debatt i Storbritannien, där ordföranden för the Royal College of Psychiatrists, förra året förnekade påståenden om långvarig abstinens hos “de allra flesta patienterna”.  

Patientgrupper krävde ett offentligt tillbakatagande av påståendet. Psykiatriker i USA och runt om i världen försvarade uttalandet. Nu har ett par framträdande brittiska psykiatriska forskare brutit leden, och kallar etablissemangets position som helt felaktigt, och att standardråden om nedtrappning är bedrövligt dåliga.

Lång nedtrappningstid för antidepressiva

I en uppsats som publicerades i Lancet Psychiatry hävdade författarna att en ansvarsfull utsättning av läkemedel innebär att patienten trappar ut läkemedlet under månader eller till och med år, beroende på den enskilda personen, och inte över fyra veckor enligt rådande praxis.

Uppsatsen innebär det starkaste avståndstagande inom forskningen av de standardiserande råden om avvänjning som ges av professionen.  

“Jag känner till människor som slutar plötsligt och får inga biverkningar”, säger Dr. Mark Horowitz, en klinisk forskare vid Storbritanniens National Health Service och University College London och en av studiens författare.  

Men många människor, sade han, “måste dra isär sina kapslar och minska dosen sträng för sträng”. Vi har tagit fram vetenskapen bakom det som de redan gör.

Långvarig förskrivning av antidepressiva fördubblat

På psykiatriområdet har det endast genomförts ett fåtal noggranna studier av avvänjning från antidepressiva, trots att den långsiktiga förskrivningen av antidepressiva i Förenta staterna och Storbritannien har fördubblats under det senaste decenniet, med liknande trender i andra västländer.

Mer än 15 miljoner amerikaner har tagit läkemedlen i minst fem år, en takt som nästan har tredubblats sedan 2000, enligt en New York Times-analys av federala data.  

Studien välkomnas av utomstående

Utomstående forskare som har studerat utsättning sa att den nya uppsatsen var ett välkommet bidrag. “Vad de har lagt fram förstärker verkligen vad jag har observerat i klinisk praxis hos många patienter, och det är nästan identiskt med den långsamma avvänjningen jag använder”, säger Dr. Dee Mangin, ordförande för familjemedicin vid McMaster University i Kanada, som inte var inblandad i uppsatsen. 

Dr. Mangin, som fullbordar sin egen tvååriga studie av Prozac-avvänjning, tillade: “Det andra viktiga är att det validerar patienternas egna rapporter om sina erfarenheter. Det är oerhört frustrerande när patienter beskriver en annan upplevelse än vad läkare förväntar sig, och då känner patienterna inte att de hörs.”

Egna erfarenheter av utsättning av antidepressiva

Dr. Horowitz och hans medförfattare, Dr. David Taylor, professor i psykofarmakologi vid King’s College London och en medlem av South London och Maudsley NHS Foundation Trust, bestämde sig för att ta itu med ämnet delvis på grund av sina egna erfarenheter av medicinering.

Dr Horowitz säger att han hade svåra abstinenssymptom när han trappade ned efter 15 år på antidepressiva medel. Dr Taylor hade tidigare skrivit om sin egen kamp vid avvänjning.
De två forskarna började genom att besöka forum på nätet där folk som går på antidepressiva gav varandra information om hur man kunde trappa ur. Dessa sajter rekommenderar konsekvent “mikrodosering”, dvs genom att reducera doserna och använda allt mindre mängder under månader eller år, ibland genom att ta bort en sträng i taget från kapslar.

Fann bevis i litteraturen

De två forskarna grävde i litteraturen och hittade en handfull studier som gav belägg för den metoden. I en studie från år 2010 som citeras i den nya studien, fann japanska forskare att 78 procent av människor som försöker trappa ur Paxil har lidit av svåra abstinensbesvär. Forskargruppen fick dem att trappa ner mycket långsammare, i genomsnitt nio månader och så länge som fyra år. Med denna behandling upplevde endast 6 procent av patienterna biverkningar.
I en annan studie fann holländska forskare år 2018 att 70 procent av de personer som hade haft problem med utsättning av Paxil [Paroxetin] eller Efexor upphörde med sin medicinering på ett säkert sätt genom att följa en förlängd avvänjning. Genom att minska dosen med mindre och mindre steg ända ner till en fyrtionde del av det ursprungliga mängden. Detta är tillvägagångssättet som rekommenderas i den nya rapporten

Bilder från hjärnan styrker

Dr. Horowitz och Dr. Taylor hänvisar också till bilder från hjärnan som bevis. Antidepressiva medel som Paxil, Zoloft och Efexor arbetar delvis genom att blockera serotonintransportören, en molekyl som fungerar i synapserna mellan hjärncellerna för att rensa det kemiska serotoninet, vilket antas bidra till att ge en känsla av välbefinnande hos vissa människor. Genom att blockera transportören förlänger och förstärker antidepressiva medel serotoninets effekter.
Men studierna från hjärnan visade att hämning av transportören ökar kraftigt med tillsättning av läkemedlet och förlängs också kraftigt med någon minskning av dosen. Det medicinska standardrådet, som idag är att minska dosen med hälften – till exempel genom att ta ett piller varannan dag – och avsluta medicinen helt efter fyra veckor, tar inte hänsyn till detta, hävdar de två forskarna.

“Läkare har i åtanke att dessa läkemedel fungerar på ett linjärt sätt, att när du minskar dosen med hälften minskar effekten i hjärnan med hälften”, sa Dr. Horowitz. “Det fungerar inte så. Och resultatet blir en stor belastning när det gäller effekten på hjärnreceptorer, och patienterna rekommenderas att trappa ned alltför snabbt. “

Vi har sagt det här länge

Laura Delano, verkställande direktör för Inner Compass Initiative, en ideell organisation som driver ett projekt kring utsättning och fokuserar på att hjälpa människor att lära sig om säkrare avvänjning från psykiatriska läkemedel, säger: “Jag visste inte om fördelarna med långsam nedtrappning när jag trappade ut fem läkemedel på fem månader, och hade en mycket svår tid under utsättningen.”

”Den nya studien”, tillade hon, “talar om hur svårt det är att få in denna information i den kliniska världen. Vi icke-professionella har sagt det här länge, och det säger något att det krävdes att psykiater själva trappade ut från läkemedel för att denna information slutligen skulle höras.”

Behöver utbildning i utsättning av antidepressiva

Dr. Horowitz och Dr. Taylor efterlyser mer och noggrannare forskning om utsättning, för att föra fram kunskap i fältet, och att utveckla utsättningsstrategier skräddarsydda för enskilda patienter och enskilda läkemedel.

“Jag tror att psykiatriker utbildas för att lära sig saker från läroböcker och från välutförda studier”, säger Dr. Horowitz. “Vi har inte många av dem för utsättning, så det gör det svårt att tro att det är riktigt. Och psykiatriker spenderar mycket mer tid på att förskriva saker än att stoppa dem.”

Denna artikel är översatt från New York Times ‘How to Quit Antidepressants: Very Slowly, Doctors Say’ https://www.nytimes.com/2019/03/05/health/depression-withdrawal-drugs.html

Översättning: DA

Läs också:
Antidepressiva under tvång på vårdcentral
Antidepressiva försämrade synen på Yvonne

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd