Störd ätstörningsvård i Stockholm – upphandling minskade patienters valfrihet

Störd ätstörningsvård i Stockholm – upphandling minskade patienters valfrihet
Företaget Mando vann i senaste upphandlingen över hälften av ätstörningsvården i Stockholm. Foto: Equal

Följ vår artikelserie ”Störd ätstörningsvård i Stockholm”!
– Mandos ifrågasatta metod utgör över halva ätstörningsvården i Stockholm
– Upphandling gav minskad valfrihet i ätstörningsvården
Äldre med ätstörning – ”ingen prioritering” och “Vad erbjuder Mando
– “Upphandlingen förbättrar utbudet för brukarna” och SCÄ satsade pengar avsedda för vård på forskning
– Vem tjänar på upphandlingen – verksamheter eller patienter?

Sedan årsskiftet finns två offentligfinansierade producenter av ätstörningsvård i Stockholm. Regionens egen produktion, Stockholms Centrum för Ätstörningar, SCÄ, och Mando AB, ett privat vårdföretag med en helt egen syn på vad ätstörningar är och hur de botas. I den senaste upphandlingen försvann en tredje aktör med en egen metod. Regionens egen upphandling har reducerat patienternas valfrihet gällande vårdmetod med 33%.

Föreställ dig ett vårdföretag som ser på depression som en kemisk obalans i hjärnan som ska rättas till med elbehandling.  Där elbehandling är den enda metoden företaget använder sig av. Där företagets syn på depressioner är att det inte är en psykisk sjukdom utan fysisk. Föreställ dig att företagets metod är ifrågasatt av stora delar av patientgrupper men att företaget ändå vinner en upphandling i Region Stockholm som gör att de bedriver hälften av depressionsvården i länet. Det här har inte hänt i depressionsvården –  men ungefär samma sak har hänt i ätstörningsvården. Hur kunde det hända? Vi ska i en artikelserie försöka skildra det.

Ätstörningsvården i Stockholm tangerar vidare frågeställningar

Vi i Equal är inte kunniga i ätstörningar. Vi jobbar inte särskilt mycket med frågan. Vi är kritiska till den biologiskt inriktade psykiatrin som pratar mer om biokemi än om människors känslor och upplevelser. Vi är motståndare till den symtombehandling och det ointresse för bakomliggande orsaker som är så starkt förhärskande i psykiatrin. Vi är starka anhängare av patienters inflytande över sin egen vård och ser hur den ”moderna” svenska psykiatrin under lång tid styrt undan från det, till förmån för ”expert”-välde och läkarnas oinskränkta makt över patienterna. Berättelsen om den stockholmska ätstörningsvården tangerar många av dessa perspektiv. Det är därför vi vill berätta den. Vi är till delar kritiska mot Mando och deras metod. Därmed inte sagt att den inte hjälper en del patienter. Det kan helt säkert vara så att Mando har sin plats på en behandlingspalett som erbjuds patienterna, men är det rimligt att Mando utgör halva paletten? Hur kunde en upphandling godkänd av folkvalda politiker leda till den nuvarande situationen trots varningssignaler längs vägen?

En upphandling måste väl ytterst handla om patienterna?

Det här är också en berättelse om hur en upphandling av psykiatrisk vård i Stockholm helt bortsett från patientperspektivet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har för de närmaste åren reducerat valfriheten för patienterna. Man säger: ”Den som la det bästa anbudet vann” men då måste man ju ha brustit i riskanalysen för hur kan ett anbud vara ”bäst” om så många patienter aktivt väljer bort den vinnande vårdaktören för att de har en syn på sjukdomen och en säregen vårdmetod många patienter inte tror på eller vill utsätta sig för.  En upphandling kan väl inte bara handla om siffror och påstådd evidens, den måste väl ytterst handla om patienterna?

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Följ vår artikelserie ”Störd ätstörningsvård i Stockholm”!
– Mandos ifrågasatta metod utgör över halva ätstörningsvården i Stockholm
– Upphandling gav minskad valfrihet i ätstörningsvården
– Äldre med ätstörning – ”ingen prioritering” och “Vad erbjuder Mando
– “Upphandlingen förbättrar utbudet för brukarna” och SCÄ satsade pengar avsedda för vård på forskning
– Vem tjänar på upphandlingen – verksamheter eller patienter?

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd