Stadens budget: Nåt för alla – inget för någon!

Stadens budget -Nåt för alla inget för någon
Fotomontage: Stadshuset (Equal) Holger.Ellgaard [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons

Att läsa den nya borgerliga politiska majoritetens budget på det sociala området ger upphov till många frågetecken. Där finns många vackra ord som betyder…ja, vad betyder egentligen en formulering som: ”Ett solidariskt Stockholm ska alltid värna de mest utsatta människorna och ge stöd och värme där det behövs.” Vad är det för stöd? Var ska värmen komma ifrån och vad får den kosta? Det är frågor som inte besvaras – trots att det är en budget.

Många vackra ord

Att läsa den nya borgerliga politiska majoritetens budget på det sociala området ger upphov till många frågetecken. Där finns många vackra ord som betyder…ja, vad betyder egentligen en formulering som: ”Ett solidariskt Stockholm ska alltid värna de mest utsatta människorna och ge stöd och värme där det behövs.” Vad är det för stöd? Var ska värmen komma ifrån och vad får den kosta? Det är frågor som inte besvaras – trots att det är en budget.

Lika frågande ställer jag mig inför meningen: ”Arbetet mot hemlöshet ska vara långsiktigt och prioritera förebyggande och stödjande insatser för att undvika att personer hamnar i hemlöshet och att de som blivit hemlösa kan komma vidare till egen bostad.”
Vad betyder detta när man samtidigt klargör att man avser att sälja ut ytterligare stora delar av allmännyttans bostäder? Allmännyttan som står för en förödande majoritet av de lägenheter som används till tränings- och försökslägenheter eller Bostad Först.

Lite småskraj kan man bli när man läser meningen: ”Som ett led i att öka socialtjänstens förutsättningar att identifiera behov hos personer och familjer som har ekonomiskt bistånd och ge dem stöd vill vi utveckla det uppsökande arbetet.” Hur ska detta bli? Är det bakom denna mening Moderaternas idé om kontroll av socialbidragstagare gömmer sig och som man lyfte i valrörelsen? Handlar detta om att stävja så kallat bidragsfusk gömt bakom vackra ord som ”förebyggande”.

Rutinerade budgetläsare tipsar om att de vackra orden är just vackra ord och att man istället ska koncentrera sig på det som står listat som direktiv eller aktiviteter. Det är 84 punkter där barn- och ungdomsfrågor dominerar. Tätt efter kommer frågor om relationsvåld, med viss betoning på hedersvåld. Det finns egentligen bara en aktivitet riktad mot området missbruk:  ”i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla det boendestöd som tillhandahålls personer som beviljas försöks- och träningslägenheter, såsom boendestödet och andra insatser med starkt brukarperspektiv”.
Vad betyder denna punkt? Stadsdelen Farsta avvecklar sitt boendestöd lagom till årsskiftet när den här budgeten träder ikraft. En del stadsdelar anlitar privata utförare. Ska socialförvaltningen utvecklas deras verksamhet? Hur då?

Håll igen på budgeten, inget nytt

När det gäller ekonomiska resurser på det sociala området är det inget nytt under solen. Personer som arbetat länge i staden suckar. Man har under en lång rad av år tvingats att spara och göra nedskärningar oavsett politisk majoritet – det allmänna budskapet från politiken är: ”Håll igen”. Det lämnar inte mycket utrymme för något utvecklingsarbete och det är väl tyvärr det som utmärker mycket av stadens arbete på det sociala området – en brist på visioner och utveckling av det sociala arbetet. Trots att kunskapen om vad som fungerar och hur man kan jobba annorlunda och bättre fullkomligt exploderat under de sista tio åren. Istället gör man det man alltid gjort fast med mindre resurser och därmed lite sämre. Färre timmar boendestöd. Färre klienter på behandlingshem. Kortare tid på behandlingshem. Fler klienter per socialsekreterare, osv.

2019 års budget för det sociala området är mest av allt intetsägande. Den innehåller något för alla men inget för någon.

Läs själva på:

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Budget/?kontakt=

Läs också vår krönika vi skrev mars 27, 2017

“Ett Stockholm för alla”

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd