Södermalms socialtjänst gör som de vill

Socialtjänsten i Farsta

I somras flyttade Tommy ut från ett träningsberoende till träningslägenhet. Han hade inga möbler och inga pengar att utrusta en lägenhet med.

Skälig levnadsnivå enligt Södermalms socialtjänst

Han ansökte om bistånd för hemutrustning till en kostnad om 9 734 kronor. Enligt handläggare på andra stadsdelar vi pratat med i detta ärende är rutinen för hemutrustning vid flytt till försökslägenhet i Stockholms kommun (under förutsättning att man är berättigad försörjningsstöd från början) 18 % av prisbasbeloppet, dvs. 7974kr. De 7974kr ska täcka bl.a. kostnader för säng, lampor, stol, bord samt husgeråd.
Tommy beviljades av Södermalms socialtjänst ett bidrag om 2 957 kronor som innebar att han fick köpa en säng, ett bord, två stolar, tre taklampor samt hemleverans av detta. Med detta beslut, skrev socialtjänsten, att ”skälig levnadsnivå bedöms ha tillgodosetts”

Vi hjälpte Tommy att överklaga detta beslut. Under tiden domstolen tog på sig att komma med dom i ärendet satt han i sin tvårumslägenhet med denna något torftiga ”hemutrustning”. I slutet på september kom domen som gav Tommy rätt. Domstolen ansåg inte att ”skälig levnadsnivå” tillgodosetts genom det beviljade bidraget. I domen stod ordagrant:
”Förvaltningsrätten anser (…) att även byrå, sängbord, soffa, soffbord, TV- bänk, bokhylla, lampor, mattor, gardinstänger samt gardiner är sådan hemutrustning som normalt behövs för att en enskild ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå.”

Inget erbjudande om OSA-anställning

Förvaltningsrätten återremitterade ärendet till socialtjänsten Södermalm – som valde att vänta i sex veckor innan man avhandlade det. Då hade man ju kunnat hoppas att socialtjänsten gjorde det domstolen dömt till men icke – socialtjänsten Södermalm gör som de vill. De hittade på att Tommy snart skulle få en OSA-anställning och därför inom kort skulle kunna betala sin egen hemutrustning. Kruxet vara bara det att Tommy inte hade fått erbjudande om någon OSA-anställning och att han inte fått det än idag. Socialtjänsten Södermalm hittade helt enkelt på detta med en kommande anställning.

Vi överklagade nu detta beslut av socialtjänsten Södermalm och krävde att Tommy skulle få det som förvaltningsrätten angivit i sin tidigare dom. Domstolens utslag kom den 28 december och gav Tommy rätt.

I förra veckan hade Tommy plötsligt 755 kronor insatta på sitt konto från socialtjänstens försörjningsstöd. Inget beslut fanns kring detta och ingen information. När han frågade socialtjänsten om detta kom det fram att de beviljat honom detta för inköp av byrå, två mattor, två gardinstänger med gardin samt lampor. Soffa, soffbord och nattduksbord saknades. Men han hade inte fått något avslag på detta. Hans handläggare sade att eftersom de beviljat hans ansökan var den inte överklagningsbar. Ville han ha soffa, soffbord och nattduksbord var det bara att ansöka om det.

Det kommer vi naturligtvis att göra, för det är uppenbart att socialtjänsten Södermalm satt det i system att dra ut på sådana här ärenden och att trötta ut människor i behov av stöd för att de ska sluta söka bistånd. Tommy är dessvärre inte ensam om att bli dåligt behandlad av socialtjänsten Södermalm. Vi känner till ett tiotal ytterligare fall med minst lika mycket tveksamheter som i detta. Vi kommer under våren att sammanställa en rapport över deras arbetsmetoder.

Kontakta oss!

Om du, eller någon du känner, blivit illa gjord i mötet med socialtjänsten på Södermalm är vi tacksamma om du kontaktar oss. Mejla oss på: info@equalsthlm.se eller ring på: 0707-97 20 29.

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd