I den allmänna debatten hävdar politiker ofta att det är kravlöst att få försörjningsstöd - ungefär som en uttagsautomat. Foto: AdobeStock.com

Politiker hävdar ofta att ekonomiskt bistånd är enkelt att få – som en uttagsautomat. Föreningen Equal har i rapporten ”Socialtjänsten – ingen uttagsautomat” undersökt vilka krav som socialtjänster i Stockholm ställer till personer som ansöker om försörjningsstöd. Det ställs långtgående krav som är svåra att uppfylla för människor i kris. Detta får allvarliga konsekvenser för dem som drabbas.

De flesta kommuner kräver en mängd dokument för att utreda en ansökan om försörjningsstöd. Om en individ inte lyckas lämna in alla handlingar avslår vanligen socialnämnden ansökan med motiveringen ”biståndssökande har ej medverkat till utredningen”. Enligt Stockholm stads statistik ökar andelen avslag pga. ”ej medverkan till utredningen” från ca: 10 % år 2007 till 15 % år 2020. I absoluta tal ökade avslag pga. ”ej medverkan till utredningen” från 7,600 till 13,200.

Många som behöver försörjningsstöd är mitt i en kris och är under stark stress. Och de klarar inte av att uppfylla alla krav som socialtjänsten ställer. De behöver hjälp och stöd men möts av kontroll. Tidigare fanns socialt arbete inom socialtjänsten men det har rationaliserats bort för att paradoxalt nog spara pengar.

Syftet med ekonomiskt bistånd är att hjälpa människor att få en egen försörjning och att pröva den enskildes rätt till ekonomiskt stöd under tiden. Handläggarna på socialtjänsten i Stockholm har tyvärr alltför många klienter – mellan 40 och 62 – och hinner ofta inte ens träffa människorna som söker deras stöd.

Politiker hävdar däremot att det finns ett stort problem med bidragsberoende. Men enligt Socialstyrelsen och SCB är det endast 60 000 personer som fått försörjningsstöd mycket långvarigt. Politiker kräver också att det ska införas arbetsplikt för att få försörjningsstöd. Detta finns redan sedan länge för den som är arbetsför. Om du är sjuk krävs ett sjukintyg för att inte behöva stå till arbetsmarknadens förfogande. För att få försörjningsstöd finns det alltså långtgående krav på motprestation.

Stadens officiella statistik visar att allt fler människor som avslutar sin kontakt med socialtjänsten gör det för att de inte kan leva upp till kraven som ställs, och färre avslutar för att de får ett arbete. År 2021 var det lika många som avslutade kontakten på grund av okänd orsak som tack vare att de börjar arbeta: 21 procent.

Equal träffar dagligen människor som försörjer sig genom prostitution, att man lever på sin gamla mammas pension, eller brott. Vi träffar också våldsutsatta kvinnor som stannar kvar hos förövare av ekonomiska skäl. Människor som inte har en ”skälig levnadsnivå” som socialtjänstlagen ska tillförsäkra alla i Sverige. Människor som uppenbarligen behöver försörjningsstöd men som stängs ute av höga trösklar.

Läs rapporten: Socialtjänsten – ingen uttagsautomat

Skribent: Dennis Aberos och Per Sternbeck
info@equalsthlm.se
0707-972029

Hävda dina sociala rättigheter

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd