Socialtjänsten är i en allvarlig kris

Visions rapport om socialchefer
Under de senaste åren har vi på Equal märkt att det blivit mycket svårare att få hjälp, stöd, insatser och bistånd från socialtjänsten. Illustration: Equal

I fackförbundet Visions senaste Socialchefsrapport utmålas en mörk bild av socialtjänstens förmåga att klara av sitt uppdrag. Utan omsvep säger Vision att socialtjänsten är i en allvarlig kris. 2020 svarade en stor andel av socialcheferna att de inte hade tillräckliga resurser för att upprätthålla rättssäkerhet och kvalitet, och idag är läget ännu värre.

53 % av socialcheferna svarar att ”de har mycket eller ganska svårt att ge de insatser de bedömer att individen har behov och rätt till, vilket är en ökning sedan 2020”. 71 % uppger att det är mycket eller ganska svårt att arbeta uppsökande och förebyggande och 41 % att det är svårt att göra bedömningar och utredningar i enlighet med lagkrav (jämfört med 59 % respektive 28 % 2020), med den budget de har att arbeta med. Och 53 % svarar åter att det ”är mycket eller ganska svårt att ge insatser av önskad kvalitet.”

Svårt att rekrytera personal – och en markant försämring de senaste åren

77 % av socialcheferna ”bedömer att villkoren för personalförsörjning är svåra”, vilket är fler än någonsin och dessutom tror 92 % att det kommer bli ännu svårare framöver. 18 % uppger att ”socialtjänsten i deras kommun ofta måste rekrytera medarbetare som saknar tillräcklig kompetens”. Vision har analyserat svaren och kommer fram till att en ”god ekonomi tycks underlätta förutsättningarna något, men personalförsörjningen är utmanande oavsett hur socialcheferna upplever möjligheten att klara socialtjänstens uppdrag inom de givna budgetramarna.” Utvecklingen har gått åt helt fel håll för 2015 bedömde 72 % att det rådde balans eller att det var enkelt att rekrytera personal.

Hög arbetsbelastning – 28 procent funderar på att byta jobb.

Orsakerna till rekryteringsproblemen är både att andelen äldre växer och personer i arbetsför ålder inte ökar tillräckligt mycket, och att socialt arbete har hög arbetsbelastning vilket gör det mindre attraktivt. ”Exempelvis visar en undersökning från förra året, gjord bland Visions medlemmar som jobbar inom socialt arbete, att mer än en fjärdedel (28 procent) överväger att söka nytt arbete å grund av bristande förutsättningar på jobbet.”

Socialtjänstens var underfinansierad under de goda åren – vad händer nu?

Rapporten återger siffror från Sveriges Regioner och Kommuner som visar att 2020 och 2021 gjorde kommunerna ett överskott på 35 respektive 47 miljarder. Men trots detta hade socialtjänsten ett underskott i många kommuner. ”Enligt SKR:s ekonomirapport i maj 2021 hade 60 procent av kommunerna högre för individ- och familjeomsorgen än vad de hade budgeterat för.” Idag har kommunerna det tufft ekonomiskt med ”hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader” och i vissa kommuner ”är underskotten så stora att de inte är möjliga att hantera på kort sikt…”.

Socialcheferna är oroliga inför framtiden

Rapporten visar tydligt att socialcheferna ser att de kommer bli tvungna att sänka kvaliteten och minska verksamheter:

Vi måste sänka kvaliteten både för det svåra ekonomiska läget men också på grund av bemanningsbristen.”

Möjligheten att utveckla det förebyggande arbetet minskar. Att nå ut tidigt med möjligheten att erbjuda hjälp minskar. Socialtjänsten blir mer osynlig eftersom det utåtriktade arbetet minskar.”

Vision vill bland annat att regeringen ger mer pengar till socialtjänsten

Vision tycker med rätta att politikerna har ett ansvar för att det finns resurser för att tillgodose kommuninvånarnas lagstadgade rättigheter. Regeringen ska se till att socialtjänsten är likvärdig i hela landet och Vision vill ”att regering och riksdag säkerställer en långsiktig finansiering av socialtjänsten så den kan leva upp till lagstiftad ambitionsnivå och vara likvärdig i hela landet.” Och ”att kommunpolitiker resurssätter socialtjänsten utifrån dess uppdrag och kommuninvånarnas behov.”

Equal har under många år arbetat som socialt ombud och hjälpt människor i kontakten med myndigheter. Under de senaste åren har vi märkt att det blivit mycket svårare att få hjälp, stöd, insatser och bistånd från socialtjänsten. Denna sociala nedrustning har ägt rum när Sverige befunnit sig i en högkonjunktur. Vi är mycket bekymrade över vad som kommer hända de närmsta åren när Sverige befinner sig i en lågkonjunktur.

Skribent Dennis Aberos
070-797 20 29
info@equalsthlm.se

Läs också…

lvu-kampanj
Hävda dina sociala rättigheter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd