Socialtjänsten ändrade läkarintyg – IVO går inte vidare med anmälan

tonåring står vid ett fönster och tittar i mobilen,
– I tre års tid, dag ut och dag in, har vi suttit och kämpat och jobbat, berättar Sanne med trötthet i rösten. Foto: AdobeStock.com

Socialtjänster och domstolar ska agera sakligt och opartiskt enligt grundlagen men gör det inte i praktiken.

En socialtjänst är en förvaltningsmyndighet. Förvaltningsmyndigheter ska enligt 1 kapitlet, 9 § i Regeringsformen (grundlagen) vara sakliga och opartiska i sin verksamhet. I fallet med Tora kan man tycka att två olika socialtjänster och flera domstolar agerat osakligt och varit uppenbart partiska, då de bortsett från fakta som skickats in till dem, medvetet utelämnat fakta som går emot deras linje, manipulerat handlingar samtidigt som de anklagat Sanne för att förfalska dokument, drivit linjen att Sanne har en psykiatrisk diagnos, med mera, men så enkelt är det inte.

– I tre års tid, dag ut och dag in, har vi suttit och kämpat och jobbat, berättar Sanne med trötthet i rösten.
– Vi har gjort tio – tolv IVO-anmälningar, lika många till JO, till domstolsverket, socialnämnd och politiker, men vi får ingen hjälp någonstans. Ingen vill kännas vid någonting. Ingen tycker att någon har gjort något fel. Polisen lägger ner allt. ”Det som kommit fram ger inte anledning att gå vidare med anmälan” är det enda vi får höra från IVO.
– Den här situationen leder till slitningar i äktenskapet, på ekonomin, hela den vakna tiden går åt till det här, fyller hennes man Jonas i.

– Jag går på rätt hårt men jag uppträder alltid korrekt. Jag vet mina rättigheter, säger Sanne. Därför försöker de hålla mig så långt borta från deras olagligheter som de kan. Efter LVUn fick jag till mig att allt jag ville skulle ske via enhetschefen men hon och den tidigare handläggaren har blockerat mitt telefonnummer. Hur ska jag kunna hävda mina rättigheter om ingen lyssnar på mig?

– Är det sakligt att skriva in i en utredning att någon har Münchhausen by proxy utan att personen är diagnosticerad med det? I Örebro tingsrätt säger pappan att det är Toras barnneurolog som diagnosticerat mig med Münchhausen by proxy men det är ju inte sant, säger Sanne och fortsätter:

– Samma sak med att soc säger att jag skaffar barn för att få underhållsstöd, att jag inte arbetat nästan hela livet, är det opartiskt av socialtjänsten att ta det på allvar när det enda som finns är hans beskyllningar och inget annat?  Mot mig, en person som varit både jourhem och  kontaktfamilj tidigare och utretts på längden och tvären så sent som 2016? 

Förvaltningsmyndigheter ska alltså agera sakligt och opartiskt enligt lagboken. Men i praktiken ser det annorlunda ut, särskilt när det gäller LVU-ärenden. En mycket tydlig trend är att den part i ett barnärende som gör flest antal och snabba orosanmälningar får med sig socialtjänsten enligt konceptet ingen rök utan eld. Och när socialtjänsten väl bestämt sig så lämnas opartiskheten och sakligheten därhän. Och när en socialtjänst väl bestämt sig för att driva en linje så är en annan tydlig trend, att andra myndigheter, rättsvårdande eller granskande, håller denna myndighet om ryggen. Och vips så är grundlagens krav väldigt långt borta.

Ingen tar ansvar för jäv

Vid flera tillfällen under denna process har Sanne och Jonas stött på konstigheter vad gäller de rättsliga processerna och något som måste kallas för jäv. När de påtalat detta för de som borde vara ansvariga för att jäv inte inträffar, har responsen uteblivit.

I LVU -målet kom Sanne och Jonas i efterhand fram till att socialtjänstens advokat och pappans advokat hade mycket nära band till varandra. De skickade in följande brev till lagmannen, chefen för domstolen:
”Socialnämndens ombud (AA) är en mycket god vän till BB (pappans advokat) de är vänner på Facebook de har rest utomlands tillsammans, bilder finns på detta, de har varit Tingsnotarier tillsammans i Örebro tingsrätt, de har varit anställda på (CC) advokatbyrå i Örebro i 9 år tillsammans, varav 7 år varit delägare till slutet av 2019 då AA slutade.”
Vad får de då för svar av lagmannen? Jo, att han inget kan göra utan att de får vända sig till domaren i det aktuella målet under den pågående processen, som alltså redan är slut. De vänder sig till Domstolsverket, Högsta domstolen, överallt med samma resultat. Ingen har ansvar. Ingen bryr sig.

En annan märklig omständighet är att pappans advokat användes som sakkunnig i en BBiC (Barns Behov i Centrum som startade i augusti 2023 i Örebro.

– Målet i tingsrätten var avslutat och LVU var inte påtänkt ännu då, så jag vet inte vad dom skulle behöva fråga henne om då, frågar sig Jonas. På vilket sätt är hon sakkunnig?

I ett annat mål ser de i efterhand hur domaren och pappans advokat har kopplingar till varandra. Och att pappan har haft affärer med domarens släktingar. När de påtalar jäv i detta, blir svaret detsamma. Ingen har ansvar. Ingen bryr sig.

I en ytterligare senare rättsprocess kommer pappans advokat i en förberedande förhandling dragandes med en orosanmälan från BUP-akuten:

– Det var så sjuka grejer det stod om mig där och jag kände inte alls igen beskrivningen med hur det var att vara där. Något kändes fel. Jag pratade med BUP-akuten och frågade chefsöverläkaren om varför de gjort en orosanmälan på mig men hon kände inte till någon orosanmälan. Hon såg till att göra en utredning och det finns ingen orosanmälan från BUP. Det finns inte i diariesystemet, hon har pratat med all personal. Ingen har gjort någon orosanmälan. Orosanmälan är falsk.*

I Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed står följande:

”En advokat får exempelvis inte medverka till en rättshandling som är ogiltig. En advokat skall avböja varje uppdrag som går ut på att någon skall vilseledas eller på annat sätt otillbörligen förmås att företa en rättshandling. En advokat skall vidare avstå från uppdrag som leder till att någon annans rätt obehörigen kränks.”.

Sanne och Jonas har anmält pappans advokat till advokatsamfundets disciplinnämnd där det ligger för avgörande.

*Trots att BUP intygat i brev att de inte gjort någon orosanmälan väljer socialtjänsten att använda den som en giltig orosanmälan.

Skribent Per Sternbeck
070-797 20 29
info@equalsthlm.se

lvu-kampanj

5 svar

 1. Hej, en socionom skriver att det inte finns någon tingsrätt i Skara.. kanske bäst ni kollar upp det, även oviktiga fel kan blåsas upp..

 2. Har ni tänkt på om gdpr-lagen kan vara en framkomlig väg för att få rättelse i så viktiga dokument som tex den här barnutredningen? Alla andra vägar verkar ju stängda!

 3. Kontakt – Skaraborgs tingsrätt
  Image
  Sveriges Domstolar
  https://www.domstol.se › skaraborgs-tingsratt › kontakt

  Tingsrätten har telefontid mellan 09.00-11.00 och 13.30-15.00. Telefon, växel. 0500-49 92 00. Myndighetschef.

 4. Christiane Holmström Den vägen har vi provat med men förvaltningsrätten hänvisar till artikel 17.3.B i Data skyddsförordningen.
  3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

  b) För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd