Skrupelfria Strängnäs kommun skapar hemlöshet

Strängnäs
Equal kan inte dra några andra slutsatser än att Strängnäs kommun har agerat högst medvetet och skrupelfritt för att vräka kvinnan. Foto: Lina Östling

Strängnäs kommun vräker en kvinna som bott i en lägenhet med socialt kontrakt. Kvinnan har hyrt lägenheten av kommunen men kommunens bolag slutade att skicka hyresavier. När kvinnan har ansökt om försörjningsstöd har hon fått avslag, bland annat med motiveringen att hyresavier saknas.

När kvinnan vädjade till kommunens försörjningsstödsenhet om att få avier svarade de att hon ska använda kontaktuppgifterna som finns på hyresavierna för att få nya avier. Kvinnan ringde dit men det kommunala bolaget skickade trots det inga hyresavier.

Kvinnan ansökte om hjälp med hyresskuld för att slippa vräkas

Kvinnan ansökte också om att kommunen skulle betala hyresskulden, som uppstått för att hon inte fick försörjningsstöd. Kommunen krävde att få underlag på att hon skulle få bo kvar om hyran betalades, vilket kvinnan lämnade in. Kommunens hyresbolag hade skickat ett brev som förklarade att hon skulle få bo kvar om skulden betalades inom tre veckor. Kommunen låtsade dock om som att kvinnan inte hade lämnat in brevet.

Kommunen stämde kvinnan i tingsrätten för att vräka henne

Trots detta stämde kommunen kvinnan i april för att vräka henne. För några veckor sedan föll domen i Eskilstuna tingsrätt och kvinnan skulle avhysas innan domen har vunnit laga kraft. Tingsrätten, till skillnad från Hyresnämnden, tar inte hänsyn till några sociala skäl. Tingsrätten går enbart på jordabalkens bestämmelser: om hyran inte betalas ska hyresgästen vräkas.

Strängnäs kommun har agerat högst medvetet mot en person med ett socialt kontrakt

Vi kan inte dra några andra slutsatser än att Strängnäs kommun har agerat högst medvetet och skrupelfritt för att vräka kvinnan. De olika enheterna inom kommunen kunde enkelt ha pratat med varandra och förhindrat denna situation. Att de inte har gjort det visar att de ville få kvinnan vräkt. Ett socialt kontrakt får personer med särskilda behov som står långt från bostadsmarknaden. De behöver stödinsatser som socialtjänsten är skyldiga att hjälpa till med enligt socialtjänstlagen. Kommunen följer därför inte andemeningen med socialtjänstlagen – att hjälpa och stödja.

Kommunen har sparat in miljoner på försörjningsstöd

Strängnäs kommun har under lång tid sparat in pengar på människor som är i behov av försörjningsstöd för att klara sitt uppehälle. Många har farit illa och blivit hemlösa – antalet hemlösa i Strängnäs har tredubblats sedan förra året.

Enhetschefen på enheten för ekonomiskt bistånd vill inte svara på några frågor

Vi mejlade några frågor kring kommunens hantering av kvinnan. Vi frågade också hur enhetschefen bemöter påståendet att kommunens arbetssätt leder till ökad hemlöshet, eftersom kommunens egna beräkningar visar att hemlösheten tredubblats på ett år; och på vilket sätt kommunen hjälper dessa människor som blivit hemlösa?

Enhetschefen avböjer att kommentera enskilda fall och även de andra frågorna.

Equal överklagade till hovrätten men de tar inte heller någon social hänsyn

Equal hjälpte kvinnan att överklaga tingsrättens dom om att vräka henne. Det krävs dock prövningstillstånd i hovrätten för att de ska ta upp ett mål. Och Svea hovrätt tyckte inte att vi hade angett några skäl för att de skulle bevilja prövningstillstånd och bad oss komplettera. Eftersom hovrätten inte heller tar någon hänsyn till sociala skäl avfärdas de argument vi framför i överklagan.

Skribent: Dennis Aberos
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Läs också…

Superhjälte till socialminister ”storsatsar” mot hemlöshet
Hemlöshet – en nödvändig del av bostadsmarknaden!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd