Så sätts patientsäkerheten och rättssäkerheten ur spel i Västerås…och i Sverige

Så sätts patientsäkerheten och rättssäkerheten ur spel i Västerås…och i Sverige
Tystnadskulturen är en kultur av fusk, lögner och mobbing. Avvikelser rapporteras inte och det finns ett omfattande fusk med dokumentationen... Foto: moloko88 (AdobeStock.com)

Jag vet inte om Västerås är värre än andra städer. Men staden kan användas som skräckexempel på hur patientsäkerheten och rättssäkerheten systematiskt sätts ur spel. Ett cyniskt och manipulativt maktmissbruk som får människor att lida och dö i onödan.

Trots att lokalmedia har rapporterat om svåra problem inom äldreomsorgen och psykiatrin i många år fortsätter problemen och tycks snarast förvärras.

Västmanlands Läns Tidning, VLT, har i en artikelserie om ”Bristerna inom Västerås äldreomsorg” avslöjat en tystnadskultur där personal, anhöriga och patienter skräms till tystnad av rädsla för repressalier från verksamheterna.

Äldrenämndens ordförande Bengt-Åke Nilsson (L) har själv medgett tystnadskulturen i VLT i november 2018. Ändå fortsätter problemen och tycks snarast förvärras.

Omfattande fusk, lögner är inte att se till patientsäkerheten

Det finns en nästintill total brist på samverkan mellan de inblandade verksamheterna inom kommunen och regionen. Patienter och anhöriga hänvisas istället runt till mängder av olika aktörer där ingen tar något ansvar. Den som klagar bemöts med tystnad, arrogans eller i värsta fall med lögner och maktövergrepp.

Tystnadskulturen är en kultur av fusk, lögner och mobbing. Avvikelser rapporteras inte och det finns ett omfattande fusk med dokumentationen, åtminstone i de fall som jag har kommit i kontakt med som anhörig.

Fasta vårdkontakter och samordnad individuell planering, SIP, enligt lagkraven från 2010 fungerar överhuvudtaget inte. Det finns massor av styrdokument och instruktioner men ute i verksamheterna fungerar det inte alls. Samordnad planering i slutenvården har aldrig fungerat och patienter skrivs regelmässigt ut utan vårdplan. Resultatet är kaos och anarki där patienter, anhöriga och personal far illa.

Patientnämnden och IVO är dysfunktionella

Både patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, känner väl till problemen men gör ingenting för att få verksamheterna att följa de lagar och bestämmelser som finns. Patientnämnden och IVO är en del av den sjuka tystnadskulturen.

När såväl vården och omsorgen som tillsynsmyndigheten IVO struntar i de lagar och bestämmelser som finns så sätts både patientsäkerheten och rättssäkerheten ur spel. Så är det i Västerås sedan många år.

Ser det annorlunda ut på andra håll? Kanske, men troligen inte så mycket. IVO är lika tandlösa över hela landet. IVO struntar i problemen och deras ledning och GD svarar inte ens på frågor. Patientnämnden fungerar bara som brevlåda och gör ingenting för att försöka lösa problemen. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är stängd för medborgarna. Det är bara IVO (samt JO och JK) som kan göra en anmälan till HSAN.

Att anmäla lagbrott som har med vård och omsorg att göra till polisen är lönlöst. Polisen hänvisar bara till IVO. När IVO struntar i vårdgivarnas lagtrots är patienter och närstående helt rättslösa. Det vet givetvis vårdgivarna som fortsätter att samvetslöst missbruka systemet. År efter år. Det är så cyniskt och manipulativt att man inte vill tro att det är sant.

Skribent: P-O Lundh, anhörig
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Läs också…
Lagtrots och maktmissbruk i Västerås
IVO ger ny tandlös kritik mot Farsta
Vanvård och maktmissbruk

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd