Rödgröna majoriteten i Region Stockholm diskriminerar personer i beroende

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Region Stockholm diskriminerar personer med beroendeproblem. En person med psykos har funktionsnedsättning, enligt dessa partier. En person med samma psykos och ett alkoholberoende, har inte funktionsnedsättning, enligt dessa partier. Anledningen är, enligt dessa partier, personens beroendeproblem. Negativ särbehandling kan inte vara tydligare.

Föreningar som arbetar med personer som har olika former av funktionsnedsättningar kan varje år ansöka om ett intressepolitiskt bidrag. Bidraget ska gå till att hävda och värna funktionshindrade personers rättigheter och möjligheter i samhället. Fram till 2021 fick Equal 50 000 kr från detta bidrag. Förra året upphörde det och vi tittade inte efter varför. I år tog vi reda på det.

I beslutsmotiveringen stod:

Equal 0 kr

Ansökan kan ej beviljas då organisationen arbetar med en målgrupp som inte innefattas av riktlinjerna för bidrag för intressepolitisk verksamhet för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Ej funktionsnedsättning enligt Socialstyrelsens kriterier.

Uppföljning: Bidragsgruppen bedömer föreningens uppföljning som godkänd där intressepolitiskt arbete har redovisats. Föreningen har deltagit i brukarråd. Har bedrivit inflytelsearbete. Vidare har föreningen använt sig av hemsida och sociala medier för informationsspridning samt bedrivit kampanjen “Hävda dina sociala rättigheter”.
I Equals ansökan till Region Stockholm har vi berättat att vi till stora delar arbetar med personer med samsjuklighet, vill säga personer med olika former av psykiatriska funktionsnedsättningar/sjukdomar och samtidig beroendeproblematik. Men gruppen samsjukliga anses av tjänstemän i beredningsgruppen och ansvariga politiker i beslutsfattande nämnd inte kunna ha funktionsnedsättning. Man hänvisar till Socialstyrelsens kriterier.

Socialstyrelsens kriterier för funktionsnedsättning

Men vad står det då i Socialstyrelsens kriterier för vad en funktionsnedsättning är. Socialstyrelsen skriver följande:
Med funktionsnedsättning menar Socialstyrelsen en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Denna nedsättning kan uppstå till följd av sjukdom, annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada.” 1 mars 2020.
Det står alltså inte med ett ord att personer med nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och ett samtidigt beroende INTE är funktionsnedsatta. Detta är något ansvariga i bidragsgruppen; tjänstemän, politiker samt företrädare för vissa särskilt utvalda föreningar (som också ansöker om och får intressepolitiskt bidrag) kommit överens om. Grundat på vadå, kan man fråga sig?

Socialstyrelsen om samsjuklighet

I publikationen ”Kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik, Socialstyrelsen 2019”, står följande om samsjuklighet mellan psykisk sjukdom och missbruk:
”Cirka 20–30 procent av de personer som söker vård för psykisk ohälsa har också ett missbruks- eller beroendetillstånd, enligt Missbruksutredningen (SOU 2011:6 s. 232–233). Utredningen anger vidare att cirka 30–50 procent eller mer av de personer som söker för missbruk eller beroende också har
livstidsprevalens för psykisk sjukdom eller har en aktuell psykisk sjukdom. De somatiska riskerna till följd av missbruk eller beroende är kända. Det förefaller därför sannolikt att personer med psykiska sjukdomar som samtidigt har missbruksproblem är särskilt utsatta från hälsosynpunkt.”

Men denna publikation från Socialstyrelsen verkar man inte ha läst, eller velat läsa, hos ansvariga rödgröna partier. Man följer blint det tjänstemannaförslag som är baserat på fördomar och okunskap. Detta gör man samtidigt som man i andra delar av sin politik säger sig vara motståndare till diskriminering och negativ särbehandling av utsatta grupper i samhället.

Partierna fattade beslut i full vetskap om negativ särbehandling av beroende

Ansvariga politiker kan heller inte skylla på att de inget visste. Föreningarna Equal och Brukarföreningen Stockholm tillskrev alla politiker och partier i ansvarig nämnd om det rådande (miss)förhållandet. Fyra av åtta partier svarade på brevet.

Svaren lämnade mycket i övrigt att önska:
”Stort tack för ert mejl. Vi har läst och tagit till oss av det ni skriver.”, svarade Centerpartiet och röstade för att samsjukliga inte kan vara funktionsnedsatta.

”Diskriminering är självfallet något som Region Stockholm inte ska syssla med”, skriver Liberalerna men röstade inte emot förslaget till beslut från tjänstemännen.
”Det är en mycket viktig fråga ni lyfter och vi kommer att fördjupa oss i hur det ser ut och hur vi kan arbeta för att förändra stuprörstänk som eventuellt funnits/finns i arbetet med bidragsgivning.”, skriver Vänsterpartiet och röstade för att samsjukliga inte kan vara funktionsnedsatta.
Vi fick ett vänligt svar från Moderaterna. Resterande partier iddes inte svara.

Mycket pekar på att Regionerna inom kort skall ta över ansvaret för personer med samsjuklighet enligt Samsjuklighetsutredningens förslag. Stora delar av det politiska etablissemanget i Regionen är villiga att låta fördomar och okunskap styra politiken riktad mot gruppen. Det bådar inte gott för framtiden.

Skribent Per Sternbeck
070-797 20 29
info@equalsthlm.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd