Otillräcklig info och stöd från myndigheter vid avslag på sjukpenning

Man sitter ensam på en parkbänk. höstväder, regnigt
”ISF:s granskning visar att de olika trygghetssystemen inte samspelar och att vissa personer därför hamnar i en situation där de saknar inkomst och egen försörjning." Foto: AdobeStock.com

En granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar att personer får otillräcklig information och stöd från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vid avslag på sjukpenning. Och att personer som står långt från arbetsmarknaden eller varit sjukskrivna länge drabbas hårdare.

Av 32 000 personer som efter en tid med sjukpenning fått avslag på sin ansökan och inte kan återgå till sitt arbete saknade 1 685 av dessa – ca 7 % – inkomst efter avslaget. Detta trots att de formellt sett har rätt till arbetslöshetsersättning eller ersättning för deltagande i ett arbetsmarknadsprogram. ”ISF:s granskning visar att de olika trygghetssystemen inte samspelar och att vissa personer därför hamnar i en situation där de saknar inkomst och egen försörjning. De uppfyller inte villkoren för arbetslöshetsersättning och stödprogrammen som finns är inte anpassade för dem.

De som saknar inkomst har antingen skrivit in sig/inte skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen

Av dem som saknade inkomst hade något mindre än hälften inte skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen men något mer än hälften saknade alltså inkomst trots att de hade skrivit in sig. ISF har granskat orsakerna till att de antingen inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning eller inte skrivs in i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Orsaker till att personer inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning

Det finns flera olika orsaker till att personer inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat att personer inte har arbetat i tillräckligt stor omfattning innan de beviljades sjukpenning; att de redan har förbrukat alla dagar med arbetslöshetsersättning; att de inte bedöms vara arbetssökande – vilket oftast beror på att Arbetsförmedlingen registrerar dem som arbetssökande med förhinder; eller att de stängts av från arbetslöshetsersättningen pga de bedömts ha misskött sitt arbetssökande.

Orsaker till att personer inte skrivs in i ett arbetsmarknadspolitiskt program

Även här finns ett flertal orsaker. Några av dem är att det saknas program och insatser som passar pga osäkerhet om vilka jobb och arbetsuppgifter de klarar av; att det saknas pengar hos Arbetsförmedlingen för lämpliga program; att det är långa väntetider till ett arbetsmarknadsprogram; eller att personen inte tillhör en grupp som Arbetsförmedlingen prioriterar.

Försäkringsk assan och Arbetsförmedlingens arbetsmetoder påverkar också

ISF identifierar också indirekta orsaker som beror på att Försäkringskassan ger för lite information till de som får avslag på sjukpenning. De som inte skriver in sig hos Arbetsförmedlingen har inte fått information (bland annat om hur man skyddar sin sjukpenningsgrundade inkomst – SGI) eller muntliga motiveringar till avslaget i samma utsträckning som de som skriver in sig. Alla kontor erbjuder inte heller omställningsmöten (ett möte med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vid avslag eller risk för avslag på sjukpenning). Vad gäller Arbetsförmedlingen tillämpar inte alla kontor myndighetens rutin för omställningsmöten. Bland personer som skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen vid ett omställningsmöte och som har fått ett första planeringssamtal i anslutning till det, har oftare inkomst från deltagande i program eller från arbetslöshetsförsäkringen efter avslaget. Och personer som inte deltagit vid ett omställningsmöte är oftare inskrivna som arbetssökande med förhinder. Dessutom agerar Arbetsförmedlingen ibland på direkt motstridiga sätt mot personer.

Orsaker till att personer inte skriver in sig hos Arbetsförmedlingen

Knappt hälften av de 1 685 personer som saknade inkomst efter avslaget skrev inte in sig hos Arbetsförmedlingen varför ISF har mindre information om dessa personer. De bedömer ändå att ett par orsaker till att de inte skriver in sig är att de inte delar Försäkringskassans bedömning om att deras arbetsförmåga inte är tillräckligt nedsatt eller att personer med svag arbetsmarknadsanknytning har tidigare erfarenhet av Arbetsförmedlingen och bedömer att de inte kan få hjälp där.

ISF ger rekommendationer till såväl regeringen som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

ISF rekommenderar därför regeringen att överväga att inrätta ett särskilt arbetsmarknadspolitiskt program för denna grupp som kan ge större trygghet i övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. ISF rekommenderar även regeringen att se över delar i regelverken.

Försäkringskassan rekommenderas att arbeta mer med omställningsmöten och ge anpassad och tydlig information om hur man skyddar sin SIG.  Granskningen visar även att det finns behov av tidiga stödinsatser hos Arbetsförmedlingen. Det gäller särskilt personer med svag arbetsmarknadsanknytning och personer som haft sjukpenning under lång tid. Arbetsförmedlingen behöver hålla fler planeringssamtal med de som får avslag på sjukpenning och informera om vad som gäller för att räknas som aktivt arbetssökande.

Equal tycker att det här är en viktig granskning som visar på att dagens system inte fungerar för personer med tidigare eller pågående ohälsa som har störst svårigheter att få ett jobb. Frågan är om regeringen och myndigheterna kommer införa de ändringar som föreslås, särskilt med regeringens fokus på krav och kontroll och beskedet om att Arbetsförmedlingen nu måste banta antalet anställda.

Skribent Dennis Aberos
070-797 20 29
info@equalsthlm.se

Läs också…

https://www.equalsthlm.se/artiklar/osakert-om-forsakringskassan-forbattrat-sitt-arbete-med-sjukskrivningar/
https://www.equalsthlm.se/artiklar/isf-ger-forsakringskassan-kritik-for-daliga-utredningar/
Hävda dina sociala rättigheter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd