Om din förvaltare plundrar dig; den enda som får överklaga är förvaltaren själv!

Om din förvaltare plundrar dig; den enda som får överklaga är förvaltaren själv!
Som huvudman är du rättslös och kan bara stillatigande åse hur din egendom plundras med lagstiftarens godkännande. Foto: © [a40757se] / Adobe Stock

Om du är satt under förvaltare, och din förvaltare till exempel beslutar att sälja ditt hus, mot din vilja, så är den enda personen eller funktionen som kan överklaga det beslutet, din förvaltare. Det står faktiskt så i lagen. Som huvudman är du rättslös och kan bara stillatigande åse hur din egendom plundras med lagstiftarens godkännande.

För en tid sedan såldes ett hus till osedvanligt billigt pris på en attraktiv plats i Västerås. Barbro, som fortfarande äger huset ville inte sälja men hennes förvaltare, tillsatt att tillgodose Barbros intressen, drev ändå igenom affären, mot hennes uttryckliga vilja. Nu återstår frågan om Lantmäteriet ska bevilja lagfartsansökan.

Innan försäljningen hade förvaltaren, återigen mot Barbros uttryckliga vilja, tömt huset på hela dess innehåll av möbler, apparater, husgeråd, konst, böcker, prydnadsföremål, minnessaker, foton, filmer, verktyg och allt annat som ingår i ett hem sedan 50-talet. Allt utan tillstymmelse till kommunikation med Barbro eller hennes närstående.

Sonen, P-O Lundh, kontaktade redan från början överförmyndaren och krävde att de satte stopp för förvaltaren. Överförmyndaren stoppade inte förvaltaren.

Sonen kontaktade länsstyrelsen, tillsynsmyndighet för överförmyndaren. Ansvarig tjänsteman gjorde ingenting och kritiserade inte heller överförmyndaren.

Sonen polisanmälde förvaltaren för den olagliga försäljningen och plundringen av huset. Åklagare har beslutat att inleda en förundersökning men kan inte tala om när den kan påbörjas. Under tiden hänvisar polisen till länsstyrelsen som i sin tur inte gör någonting. Det är alltså tvärstopp från alla tillgängliga håll.

Sonen överklagade beslutet om försäljningen av huset och plundringen av egendomen till tingsrätten i Västmanland som inte tog upp ärendet. De skriver i sin dom per den 2019-11-06 följande:

”Av 20 kap. 4 § föräldrabalken följer att överförmyndarens samtycke till åtgärd beträffande en enskilds egendom får begäras endast av förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren. Överförmyndarens beslut i ett sådant ärende får överklagas endast av ställföreträdaren, d.v.s. i förevarande fall av förvaltaren. I fråga om sådana beslut av överförmyndaren som inte särskilt omnämns i bestämmelsen är principen att beslutet får överklagas av den som beslutet rör jfr 42 § förvaltningslagen (2017:900)). Då Per-Olof Lundh inte har någon rätt att överklaga beslutet enligt lag ska överklagandet avvisas.”

P-O Lundh är bestört:
– Man tror inte att det är sant, men det är sant. Å andra sidan står det såhär i 11 kap. 7 § samma lag:
”Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall […]”. Tingsrättens beslut säger ingenting om att sälja huset och det finns ingen dokumentation som stöder förvaltarens agerande. Barbro har inte gett något samtycke. Problemet är alltså att överförmyndaren stöder förvaltarens rimligen brottsliga agerande och den enda som kan överklaga är förvaltaren.

Hundratals miljoner har stulits av ställföreträdare under de senaste åren

Omkring två procent av Sveriges befolkning har en ställföreträdare – det vill säga en god man, förvaltare eller annan förordnad förmyndare. Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som de kommunala ställföreträdarna förvaltar åt sina huvudmän är 65 655 572 134 kr, vill säga sextiofem miljarder sexhundrafemtio miljoner femhundrasjuttiotvå tusen etthundratrettiofyra kronor.

En granskning SVT Nyheter gjorde för tre år sedan visade att gode män och förvaltare har kommit undan med att stjäla pengar, sälja fastigheter eller att bara inte redovisa vart pengar har tagit vägen till ett värde av hundratals miljoner under en fyraårsperiod 2012 – 2016.
Stölderna har kunnat pågå eftersom många kommuner har en underbemannad överförmyndarverksamhet, eller överförmyndare som inte har tillräckliga kunskaper eller vilja att polisanmäla misstänkta stölder.
De som kontrollerar kommunernas överförmyndare, Länsstyrelserna, har inte heller kunnat göra något om kommunen inte agerat efter att ha fått kritik vid en inspektion.

Den 30 april i år presenterade Statskontoret ett förslag som ska stärka Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndarna. Man förordar ingen ändring av lagen. Innan en sådan kommer till stånd måste man ställa följande fråga till landets organiserade brottslighet:
Varför hålla på med kriminella saker som rån, inbrott och knarkhandel när ni kan bli förvaltare och plundra era huvudmän i skydd av lagen? 65 miljarder finns att bara hämta för er därute!

Bakgrund
Bakgrunden är att sonen under lång tid har försökt att hjälpa Barbro att få fasta vårdkontakter, individuellt anpassad information, fungerande kommunikation och samordnad individuell planering. Allt enligt tydliga bestämmelser i patientlagen. Tillsynsmyndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har gett Barbro och sonen rätt i ett beslut från november 2018. Då hade Barbro, med sonens hjälp, kämpat för sina rättigheter sedan 2012. Men istället för att ens försöka följa IVO:s beslut så motarbetar Västerås stad och Region Västmanland lagen med rena mobbarmetoder. Det senaste maktövergreppet är att i december 2018 (alltså efter IVO:s beslut) via tingsrätten sätta Barbro under förvaltarskap. Förvaltaren har därefter helt kört över Barbros rättigheter, struntat i IVO:s beslut och istället tömt och sålt hennes hus mot hennes vilja. Konsekvensen av vårdgivarnas och förvaltarens agerande är att Barbro utsätts för ett mycket stort fysiskt, psykiskt och ekonomiskt lidande med stora skador som följd.

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Källor:
Länsstyrelserna:
https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik
SVT Nyheter:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-granskade-vi-kommunernas-gode-man

Läs också…

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd