Nu fuskas det med fuskjakten…för få bidragsbrott polisanmäls!

Pengar ligger på blå bakgrund
Under åren 2019–2021 lämnade IVO 689 ansökningar om särskild avgift till förvaltningsdomstolarna, vilket motsvarar 1,2 procent av det totala antalet inrapporterade ej verkställda beslut. Foto: AdobeStock.com

Sveriges Radio äter ur händerna på svensk polis och presenterar det som ett problem att kommuner inte polisanmäler fusk… som man inte upptäckt.

Sveriges Radio har gjort ett praktavslöjande. 60 % av kommunerna i Sverige polisanmälde inte ett enda misstänkt bidragsbrott förra året, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. Man skulle kunna tycka att det var en glädjande nyhet. Att fusket är så lite utbrett. Men det får man inte tycka. För bakom dessa glädjande siffror döljer sig naturligtvis fusk, fusk, fusk, som socialtjänsterna enligt polisen slarvar med att rapportera in, vilket ju nästan är fusk det också.
– Det är en oerhört låg siffra för att vi känner till att bidragsbrotten förekommer i de allra flesta kommunerna, säger Soma Pirot, nationell samordnare på Polisens Nationella Bedrägericentrum, NBC, till Sveriges Radio.
– Jag skulle säga [att det finns] en oförmåga att upptäcka de här brotten., säger Soma till Sveriges Radio.

Socialtjänsten i Kumla letar efter fusk men hittar inget – det är fusk

Företrädare för socialtjänsten är inte lika upprörda eller överraskade.
”De senaste fem åren är det 20 procent av alla kommuner som inte polisanmält något misstänkt bidragsbrott. Hit hör Kumla kommun som i april hade 200 hushåll med ekonomiskt bistånd. Verksamhetschefen Maria Israelsson säger att socialsekreterarna gör noggranna kontroller, men inte ser något misstänkt fusk. 
– Nej, vi har inte upptäckt någonting och har därmed inte anmält någonting.”

Kumla har inte upptäckt något fusk, och därför inte anmält något fusk. Detta är alltså fel gjort av Kumla kommun, enligt polisen och Sveriges Radio. Kumla borde ha letat hårdare och polisanmält fusk i alla fall, trots att de inte hittat något.

Botkyrka polisanmälde två bidragsbrott förra året – av 850 hushåll som fick bistånd

”Botkyrka kommun hade 850 hushåll som fick ekonomiskt bistånd i april. Totalt har kommunen gjort 17 polisanmälningar som rör felaktiga utbetalningar de senaste fem åren, förra året blev det två. Socialdirektören Charlotte Lagerkvist anser att de hittat alla felaktigheter.
– Utifrån det perspektivet vi har och utifrån vårt sätt att jobba anser vi att vi hittade det. Sen så ska vi ju inte vara naiva. Vi jobbar ju ständigt med förbättringar inom det här området för att kunna upptäcka mer om det finns.”

Dyr fuskjakt fortsätter

Equal har tidigare skrivit om fenomenet fuskarjakten i landets kommuner. Och konstaterat att kommunernas jakt på fuskare kostar mycket mer än själva fusket, men att många kommuner verkar tycka att det är värt pengarna. Av moraliska skäl verkar det som. I Norrköping anlitades till och med en privatdetektiv till okända kostnader.
De flesta inser att ekonomiskt bistånd handlar om så lite pengar att det inte är värt mödan att fuska. Gör man det ändå – är det troligen för att man inte klarar sig på det ekonomiska bistånd man ändå får. Nöden har ingen lag när maten inte räcker och man inte kan hämta ut livsnödvändiga mediciner vilket inte är helt ovanligt mediciner. Vissa snattar i affärer när man inte får fullt beviljat bistånd, andra säljer sex, ytterligare andra kanske undanhåller viss information för socialtjänsten. Det är inga jättesummor det vanligtvis handlar om.

Fusk med felaktiga avslag?

Ett större problem, som troligtvis handlar om större summor, är kommunernas felaktiga avslag på försörjningsstöd. Vi stöter dagligen på människor som lever i misär men av olika anledningar får avslag på sina ansökningar. En stor del av dessa avslag är felaktiga visar det sig.
När vi tittar på statistik från förvaltningsrätten i Stockholm ser vi att av överklagade avslag får 22 % bifall på sin överklagan. Med andra ord, över vart femte avslag på ekonomiskt bistånd i Stockholm som överklagas är felaktigt.  Och då räknar vi inte med alla de som får avslag men som inte kan eller orkar överklaga utan tiger och lider i sin akuta fattigdom. Mörkertalet är stort liksom lidandet. Men det är ju inte så intressant att skildra. Bättre då, och framför allt enklare, att fokusera på allt fuskande…som förekommer, eller inte…

Sveriges Radio – parerar högerkritik genom att bli mer höger

Det är en händelse som ser ut som en tanke att detta inslag på Sveriges Radio kommer ut samtidigt som man debatterar den konservativa debattören Lena Anderssons krönika i Svenska Dagbladet där hon tycker att fattiglappar kan äta gröt, ris och makaroner om de är hungriga, i stället för att gnälla.

Det är intressant att notera hur public service-media i ökande grad väljer att följa ett konservativt spår för att distansera sig från högerkrafternas kritik mot dem, om att vara vänstervridna.

Skatteverket beräknar att staten förlorar ca 130 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter varje år. Om detta fusk talas det inte lika mycket om. År 2021 betalades drygt 11,6 miljarder kronor ut till hushåll i ekonomiskt bistånd. En försvinnande liten del av detta bestod av fusk och felaktiga utbetalningar. Men sånt får man väl inte skriva i det här landet…

Skribent Per Sternbeck
070-797 20 29
info@equalsthlm.se

Läs också…

Hävda dina sociala rättigheter
Psykofarmakakollen

2 svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd