NSPH har fått över 95 miljoner kronor i bidrag – vad får patienterna?

nsph får miljoner i bidrag
Brukarinflytande ska inte vara business. Brukarinflytande handlar om demokrati och mänskliga rättigheter i vården. Foto: AdobeStock.com

Koncernen NSPH är en mycket välfinansierad verksamhet. Stat, region och kommuner häller pengar över medlemsföretag…förlåt, föreningarna. Affärsidén är brukarinflytande – frågan är dock vad patienterna får ut av miljonrullningen? När man frågar, är svaret ofta att man aldrig hört talas om NSPH – än mindre märkt av någon verksamhet.

NSPH verkar inom affärsområdet brukarinflytande. Affärsidén är genial: Man uppvaktar möjliga bidragsgivare och förmedlar att man är den enda aktören som kan utverka ”riktigt” brukarinflytande. När man sedan får pengarna utvecklar man tjänster för dessa, som man sedan säljer till vårdgivare.

Mycket duktiga på lobbying – för att få resurser till sig själva mer än till patienter

NSPH och dess dotterföretag är mycket duktiga och framåt på lobbying och politisk påverkan när det gäller att skaffa pengar till den egna organisationen. Man har varit mycket lyckade. Någon timmes googlande påvisar följande:

Verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten: (Källa: www.folkhalsomyndigheten.se)
2022                   5 000 000 kronor
2021                   5 000 000 kronor
2020                   5 000 000 kronor
2019                   5 000 000 kronor
2018                   5 000 000 kronor

Fördelning av statsbidrag från Socialstyrelsen för 2021 till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar (Källa: www.socialstyrelsen.se):

NSPH Blekinge                           900 000
NSPH Västmanland                    950 000
NSPH Halland                            1 150 000
NSPH Skåne                               1 400 000
NSPH Stockholms län                1 890 000
NSPH Västra Götaland              1 300 000

Utöver detta finns beslut från Stockholms stad för 2021 om medel till NSPH Stockholm med 4 940 037 samt ett IOP, Ideellt Offentligt Partnerskap, mellan Region Skåne och NSPH Skåne för 2022 om 5 000 000 kronor.

Från Arvsfonden har NSPH med dotterföretag sedan 2015 fram till dagens datum erhållit 34 094 074. Sammanlagt uppgår NSPHs bidrag av och avtal till 76 624 111 kronor. Utöver detta finns säkert en rad olika bidrag koncernen erhållit som inte är lika lätta att hitta. När NSPH anger att man får för lite resurser för sitt arbete är det viktigt att hålla dessa siffror i åtanke.

nsph-brukarinflytande

Läs också artikeln (publicerad: 2021-12-15)

Inflytandearbete på entreprenad – NSPH bevakar marknadsandelar

Ordförande för NSPH Stockholm anger att brukarföreningarna i Stockholm inte involveras i regionens inflytandearbete i psykiatrin. Varför säger han så när det inte stämmer?

Läs mer…

Tvillingorganisationen Hjärnkoll har fått 18.5 miljoner sedan 2015

Men det räcker inte med det. Vi måste också nämna Riksförbundet Hjärnkoll som har samma medlemmar och samma kansli som NSPH. Hjärnkoll är en sorts tvillingorganisation till NSPH där NSPH är betydligt större. Ur en jobbannons:
”Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) söker en verksamhetschef till NSPH:s och Hjärnkolls gemensamma kansli. Kansliet har 15 medarbetare och finns i kontorslokaler mitt i city nära Stockholms central.”
Riksförbundet Hjärnkoll har sedan 2015 erhållit 2015 erhållit 18 625 700kronor från samma källor som NSPH.

Vad är det för fel på 76 miljoner till NSPH?

Man kan ju resonera att det väl är väldigt bra att frågan ”brukarinflytande i psykiatrin” får mycket resurser. Och det är det ju, men är det rimligt och är det framgångsrikt på sikt att hälla tiotals miljoner över en och samma privata aktör, jämfört med om regioner utformar sitt eget inflytandearbete. Eller att föreningar inom och utanför NSPH bereds medel av t.ex. Arvsfonden för att utföra projekt som bidrar till inflytande för just den gruppen patienter de jobbar med? Det sker en undanträngningseffekt av andra aktörer när en aktör tillåts dominera så mycket som NSPH.

Vart går pengarna?

Man brukar i debatten sätta mångfald mot enfald. Man brukar ställa likriktning mot diversifiering. Just nu pågår en likriktning av arbetet med brukarinflytande initierat av höga företrädare i NSPH, påhejat av statliga och kommunala aktörer som tycker att det är skönt att bara ha en part att förhandla med. NSPH innehar en monopolliknande ställning på området och har svårt för konkurrens. Det är NSPHs mycket kostsamma sätt att jobba med stora och tunga overheadkostnader som gäller. Man anställer högt utbildade och väl betalda projektledare och kommunikatörer som sprider ut berättelsen om hur bra allt går och hur bra allt har blivit. Det är jättebra för NSPH, det ser jättebra ut för politiker och tjänstemän som beviljat medel men hur blir det för patienterna? Om tjänstemännen på NSPH får en god lön-  vad får då patienterna ut av miljonrullningen? Jag är mest insatt i NSPHs projekt ”Inflytande i rättspsykiatrin”:

Vad får patienterna? Exemplet Rättspsykiatrin

Jag är medlem i en liten förening som heter PAR, Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin. 2019 ansökte vi om medel hos Arvsfonden för att bygga upp patient – och brukarråd i rättspsykiatrin ute i landet. Vi fick nej på vår ansökan eftersom Arvsfonden ansåg att det tillhörde vår lilla förenings normala verksamhet. Döm om vår förvåning när NSPH en tid senare beviljades nio miljoner kronor för att under tre år bygga brukarråd i rättspsykiatrin – är inte inflytande en del av NSPHs reguljära verksamhet? Döm om vår ännu större förvåning när vi fick se att vi deltagit i en workshop för detta projekt och att vi hade ställt oss bakom det – för det hade vi inte alls gjort, vi hade ju vårt eget som vi hoppades på. Och döm om hur förvånad ledningen för rättspsykiatrin i Stockholm blev när man såg att man var en av klinikerna som skulle delta i projektet – för det hade ledningen ingen aning om. 
Jag har frågat rättspsykiatriska patienter på en del av de kliniker där projektet sägs pågå om vad de tycker om NSPH och dess verksamhet. Jag har hittills inte pratat på någon som vet om att projektet pågår. Och då har det pågått i snart två år. Så vad får patienterna ut av alla miljonerna?

NSPH utgör inte brukarrörelsen

Det beräknas att organiseringsgraden hos psykiatriska patienter är mellan 1 – 2 %*. Vill säga, av alla tiotusentals personer med psykisk ohälsa eller sjukdom är 1 – 2 % medlemmar i en förening som är verksam på området psykiatri. En absolut majoritet är inte medlemmar. Trots det hävdar att NSPH att man representerar alla patienter. Man pratar om sig själv som ”brukarrörelsen” och nämner medvetet inte den stora majoriteten patienter som inte är med i en NSPH-ansluten organisation. Man nämner inte att det finns många föreningar verksamma på det psykiatriska området som inte är och inte vill vara med i NSPH. Det handlar naturligtvis om marknadsföring, PR och riktad kommunikation/information. NSPH är expansionistiska och vill inte ha konkurrens. Genom sin storlek tränger man, med olika metoder, undan andra aktörer som vill jobba på ett annat sätt. Det börjar bli ett allt större problem för patienter, brukare och närstående.

Brukarinflytande ska inte vara business

Naturligtvis finns det personer och verksamheter i NSPH som gör ett utmärkt jobb som kommer patienter och deras närstående till gagn, men brukarinflytande är inte och ska inte heller vara en affärsverksamhet. Brukarinflytande ska inte vara business. Brukarinflytande handlar om demokrati och mänskliga rättigheter i vården. Hur gagnas arbetet med detta bäst på sikt? Om hyrläkare och hyrsjuksköterskor brukar man säga att det är dåligt för att det är dyrt, inte ger kontinuitet i vården och för att de är de vården gör sig av med först vid neddragningar i budgeten. Vad är det som skiljer det så mycket från att ta in brukare på entreprenad som utför inflytandearbete på konsultbasis?

Skribent: Per Sternbeck
info@equalsthlm.se
0707-972029

Läs också…
Beviljade projekt från Arvsfonden NSPH
Beviljade projekt från Arvsfonden Hjärnkoll

*Källa: Vårdanalys, Sjukt engagerad, 2015. Där beskriver man hur funktionshindersrörelsen i stort har en organisationsgrad på 3 % av de med funktionsnedsättning och att organisationsgraden inom grupperna med psykisk sjukdom är ännu lägre. https://www.vardanalys.se/rapporter/sjukt-engagerad/

Hävda dina sociala rättigheter

2 svar

  1. Bra att ni gräver i detta. Som anhörig kontaktade jag NSPH redan 2015 angående problem med brukarinflytande, kommunikation, samordnad individuell planering (SIP) och så vidare. Deras intresse av konkreta problem var i slutändan obefintligt…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd