Naloxon -en räddare i nöden för många missbrukare

Naloxon -en räddare i nöden för många

Du som är intresserad av narkotikapolitik och skademinimering har nog inte undgått att det diskuterats väldigt mycket det senaste året kring Naloxon. Men vad är det och varför bör vi använda det?

Läser du om Naloxon på FASS så står det att det är svårt att veta exakt vilka biverkningar det ger då det alltid tas i samband med andra preparat (överdos). Men under väldigt vanliga biverkningar finns illamående, yrsel och snabbare hjärtfrekvens. Det finns ingen missbrukspotential och det är relativt billigt. Om nu en människas liv kan sättas i relation till vad som är billigt eller dyrt. Det har visat sig ge goda resultat med få biverkningar även när icke-medicinskt utbildade personer har administrerat det. Men går det att överdosera naloxon? Någon anledning måste väl finnas till varför det inte finns på recept? Varför görs det så lite i Sverige när det kommer till att förhindra överdoser?

När Bengt Svensson professor i socialt arbete vid Malmö högskola fick iden om att genomföra ett forsknings- och preventionsprojekt med syfte att öka kunskapen om överdoser och minska antalet sådana i Malmö vände han sig till flera aktörer för sponsring. Men viljan att utbilda heroinanvändare i säkrare droganvändning och i hur de bäst undviker överdoser var väldigt låg. Alla aktörer som Svensson vände sig till sa nej. Dessa var b.la Malmö Stad, Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet för att nämna några. Anmärkningsvärt kan man tycka. Visserligen var detta några år sedan men det visar ändå hur långt efter vi är på området. Finansieringen kom till slut, från Mobilisering mot narkotika och tillsammans med Torkel Richert lektor på Institutionen för socialt arbete på Malmö högskola genomfördes projektet. Här kan du läsa mer om överdosprojektet i Malmö

Pilotstudie i Svensk behandlingsmiljö för Naloxon

År 2012 gjordes en annan relativt liten studie i Malmö där ca 50 personer som redan var inskrivna i behandling med metadon eller buprenorfin valde att delta. Personerna intervjuades angående deras kunskaper kring överdoser och deras attityd till att använda Naloxon om så var möjligt. I gruppen var det 31 personer som själva någon gång hade upplevt minst en överdos. De flesta var positiva till naloxonutdelning och 41 personer svarade att de i händelse av överdos hade velat få naloxon injicerat av en person som inte är sjukvårdare, medan motsvarande siffra för nässprej var 45 personer.

Nässprej

Just att naloxon finns i nässprej har använts flitigt som ytterligare ett argument till att det borde finnas mer lättillgängligt idag. Det har visat sig när nässprejen har använts inom ambulanssjukvården att effekten från administration till att preparatet når effekt tar längre tid med sprej än med injektionsvätska. Dock så är administrationen i sig snabbare. Senaste halvåret har det nämnts i olika medier att naloxonprogram eventuellt kommer att påbörjas i Skåne och Stockholm nästa år. Vi får hoppas att ryktet stämmer.

Text: Linda-Marie Westergren

Faktaruta Naloxon

Naloxon är ett så kallat motgift mot opioider/opiater vid en överdos. Preparatet ser till att hävda den nedsatta andningsförmågan som förekommer vid en överdos. Naloxon används redan av sjukvården i Sverige och gick förut under det numera avregistrerade namnet Narcanti. Idag finns det alltså inte receptfritt eller ens på recept till någon som kan tillhöra en riskgrupp. Naloxon finns i injektionsvätska som tas intravenöst eller muskulärt. Även en variant av nässprej finns men har inte blivit godkänd i Sverige än. Mer om detaljerad info på Wikipedia

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd