Myndigheter tycker inget om giftig neuroleptika till personer utan psykos

Utskrivning av läkemedel på apotek
Förskrivningen av antipsykotiska medel till människor som inte har psykoser är alltså större än vad förskrivningen är till människor med psykos. Foto: AdobeStock.com

Equal har bett de myndigheter som har till uppgift att skydda medborgarna från farliga mediciner eller farlig användning av mediciner, Socialstyrelsen samt Läkemedelsverket, om en kommentar till den ökande förskrivningen av giftig neuroleptika till personer som inte har psykos. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket tycker ingenting.

På Läkemedelsverket hemsida beskriver man sitt uppdrag:

”Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.”.

Vi tillskrev läkemedelsverket enligt följande:

”Jag har noterat att det under de senaste åren skett en kontinuerlig ökning av förskrivningen av antipsykotika. Samtidigt som 80 000 personer beräknas ha en psykosdiagnos i Sverige skrivs recept på antipsykotika ut till 170 000. Stora delar av detta måste ju vara en off label- förskrivning. Hur ser läkemedelsverket på att antipsykotika skrivs ut i så stora mängder till människor som inte har psykos?”

Intetsägande svar från Läkemedelsverket

Svaret är ganska intetsägande för att komma från en myndighet som i sitt uppdrag anger att man vill vara en ledande kraft för att läkemedel ”används ändamålsenligt och effektivt” och ”för bättre hälsa”: 

”På Läkemedelsverket externa webbsida finns en beskrivning av hur Läkemedelsverket ser på off-label förskrivning.”

”Off label-användning i Läkemedelsverkets behandlings­rekommendationer
Grundprincipen – att i första hand ska godkända behandlingsalternativ användas – är giltig även i våra behandlingsrekommendationer. Men Läkemedelsverket kan inte bortse från att användning som avviker från godkänd produktresumé är nödvändig i vissa fall. Utgångspunkten i sådana situationer är att vi inte ger rekommendationer eftersom en övergripande nytta-riskvärdering saknas. I stället, kan den kunskap som finns tillgänglig i form av kliniska studier och de externa experternas samlade kliniska erfarenhet beskrivas.

Om vetenskap och beprövad erfarenhet saknas
Saknas vetenskap och beprövad erfarenhet bör användning ske i form av kliniska studier och/eller att marknadsförande företag utreder om tillgängliga studier är tillräckliga för att ansöka om ett godkännande. Vid mer omfattande användning utanför det regulatoriska godkännandet som kan motiveras av vetenskap och beprövad erfarenhet vill Läkemedelsverket betona vikten av lämplig säkerhetsuppföljning, till exempel via register, och att misstänkta biverkningar anmäls. En övergripande nytta-riskvärdering kan Läkemedelsverket göra först i samband med en ansökan om ett regulatoriskt godkännande.”

Det var få ord och inga visor. Detta är alltså svaret Läkemedelsverket ger på en omfattande förskrivning av toxiska läkemedel utanför indikation.

Ingen risk/nytta-analys har gjorts av förskrivningen av antipsykotika – man kör på ändå

Ett ”regulatoriskt godkännande” innebär att ett läkemedel introduceras för och godkänns av Läkemedelsverket för första gången för att komma in på marknaden. När det väl är inne på marknaden står det varje förskrivare fritt att förskriva mediciner på det sätt hen finner bäst. Så här beskriver LIF, läkemedelsindustriföreningen situationen:

”Användning av läkemedel utanför godkänd indikation är möjlig genom att fri förskrivningsrätt tillämpas. Fri förskrivningsrätt är en viktig möjlighet för att möta den individuella patientens medicinska behov när godkända alternativ saknas eller uppfattas som mindre bra alternativ. Storskalig användning av läkemedel utanför godkänd indikation av ekonomiska skäl, så kallad systematisk ”off label”, riskerar att hämma de incitament som finns för forskning och utveckling av läkemedel. Systematisk ”off label” innebär användning som inte dokumenterats för just det sjukdomstillståndet vid ett regulatoriskt godkännande och att det inte heller finns någon formell värdering av nyttan i förhållandet till risken med just den användningen.”

Socialstyrelsen föredrar neuroleptika framför bensodiazepiner – trots känd giftighet
Pontus Strålin, medicinskt sakkunnig i psykiatri på Socialstyrelsen svarar på samma fråga som Läkemedelsverket fått. Han skriver i ett svar:

”Socialstyrelsen har i dagsläget inte något pågående eller planerat projekt för att titta på förskrivning av neuroleptika generellt.

Socialstyrelsen har, förutom i Nationella Riktlinjer för schizofreni, rekommendationer om antipsykotiska läkemedel i Nationella Riktlinjer för depression och ångest, där man anger att dessa läkemedel kan användas med låg rekommendation vid vissa svåra tillstånd (rekommendationer 82 och 126). Man har inte samma tydliga markering att undvika som för benzodiazepiner (rekommendationer 99, 120 och 137). Även i Nationella Riktlinjer för demens anges att neuroleptika kan användas vid vissa svåra tillstånd (rekommendationer 72, 73 och 80) med låg rekommendation. (Ladda ner Bilaga 2. Lista över rekommendationer)

Flera läkemedel i gruppen har också i FASS andra indikationer än psykossjukdom, bl a bipolära syndrom och utagerande beteende vid Alzheimer.

Allmänt gäller att läkare har fri förskrivningsrätt, men där förskrivning utanför indikationer enl FASS ställer högre krav.”

Slutord
Förskrivningen av antipsykotiska medel till människor som inte har psykoser är alltså större än vad förskrivningen är till människor med psykos. Det måste beskrivas som en systematisk ”off label” – förskrivning. I Socialstyrelsens rekommendationer i riktlinjerna för behandling av ångest och depression står att neuroleptika skall användas med största försiktighet på grund av de omfattande biverkningarna. Den stora försiktigheten tycks inte råda.  Landets läkarkår förskriver neuroleptika hej vilt. Detta är helt i sin ordning anser landets myndigheter som ansvarar för frågor om hälsa och läkemedelssäkerhet, men tydligen inte för en förskrivning av giftig neuroleptika som löper amok.

Skribent Per Sternbeck
info[@perse
070-7972029

Läs också…

Kolla in Psykofarmakakollen

Psykofarmakakollen

Psykofarmakakollen syftar till ökad patientsäkerhet vid medicinering med psykofarmaka. Tanken är att du ska få bättre kontroll över verkningarna av dessa preparat för att kunna göra val som baseras på kunskap med systematisk utvärdering av effekterna och kunna utveckla dialogen med sin förskrivande läkare. På www.psykofarmakakollen.se läser du mer om psykofarmaka och dess verkningar. Läs mer på psykofarmakakollen.se


Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd