Multisjuk äldre kvinna får inte boende av Sundbyberg – akut hemlös

Sundbyberg, Esplanaden från Tornparken
Efter att ha bott på ett tillfälligt boende i två veckor är kvinnan åter akut hemlös. Hon var intagen på en psykiatrisk akutavdelning under några dagar på grund av att hon hade tankar på suicid. Foto: Bysmon, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En kvinna hemmahörande i Sundbyberg har sökt Equals hjälp. Det rör sig om en multisjuk äldre kvinna, som bland annat har en ovanlig hudsjukdom, som inte får boende av Sundbyberg och är fortsatt akut hemlös. Socialtjänstens krav: flytta till Strängnäs.

Kvinnan har varit hemlös i några år. Nyligen fick hon bo på ett hotellboende i ett par veckor – och under tiden skulle hon ordna ett eget boende eller tacka ja till en lägenhet i Strängnäs. Kvinnan hittade självklart inget eget boende på denna korta tid och vill inte flytta till Strängnäs (vi har skrivit flera artiklar och P4 Sörmland har gjort flera inslag om hur socialtjänsten i Strängnäs slutat betala bistånd till hjälpsökande med följd att de blivit akut hemlösa).

Sociala boendeteamet påstår att Förvaltningsrätten godkänt upplägget

I ett telefonsamtal som undertecknad hade med företrädare för Sundbybergs enhet Sociala boendeteamet påstod de att Förvaltningsrätten hade godkänt upplägget med krav på flytt till Strängnäs. När vi begärde ut domen från förvaltningsrätten kunde vi läsa att domstolen inte godkänt detta:

”Förvaltningsrätten betonar att det är bosättningskommunen som har det huvudsakliga och yttersta ansvaret för att dess invånare får det stöd och den hjälp som de behöver. Ett krav på att den enskilde ska söka sig utanför kommungränsen kan inte betraktas som förenligt med det yttersta ansvar som åvilar en kommun.”

Justitieombudsmannen har också kritiserat krav på att enskilda ska flytta

JO var mycket kritiska mot en annan kommun, Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning för att de använde en blankett som sökande tvingades skriva och som gav intrycket av att den enskilde är skyldig att söka och acceptera bostad på annan ort. Om detta skrev JO:

”Jag anser att det strider mot de grundläggande principerna bakom socialtjänstlagen.”

Förvaltningsrätten avslog kvinnans överklagan om försökslägenhet – tillfälligt boende duger

I ovan dom som gällde bland annat en överklagan från kvinnan om insatsen försökslägenhet avslog alltså förvaltningsrätten detta. Men domstolens motivering var att kvinnans akuta boendesituation skulle lösas med ett tillfälligt boende.

”Förvaltningsrätten finner emellertid att XX behov av hjälp med boende kan tillgodoses på annat sätt genom den hjälp med tillfälligt boende och hyreskostnader som nämnden erbjuder i Sundbyberg via Sociala boendeteamet.”

Nu nekas kvinnan fortsatt boende av Sociala boendeteamet och försätts i akut hemlöshet igen

Efter att ha bott på ett tillfälligt boende i två veckor är kvinnan åter akut hemlös. Hon var intagen på en psykiatrisk akutavdelning under några dagar på grund av att hon hade tankar på suicid. Och trots att lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska säkerställa att kommunen erbjuder insatser vid utskrivning från slutenvården blev kvinnan utskriven till akut hemlöshet.

Kvinnan har en ovanlig hudsjukdom med variga och blödande sår samt kräks mycket

Det är fullständigt oacceptabelt att kvinnan inte erbjuds ett boende, särskilt då hon har en ovanlig hudsjukdom som orsakar variga och blödande sår på händer och fötter, och psoriasis samt KOL. Hon behöver ett eget boende med eget badrum för att sköta om sin kropp.

Svensk lagstiftning och tillämpningen av den i domstolar och kommuner lämnar mycket att önska

Socialnämnden ska ordna en bostad som uppfyller kraven på skälig levnadsnivå om den enskilde är helt bostadslös och har speciella svårigheter att skaffa sig en bostad på egen hand – något som Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast 1990 och 2004. Med speciella svårigheter menas psykisk sjukdom, missbruksproblematik eller betydande ekonomiska problem.

Att samhället har förändrats och skaran av personer som har mycket svårt att ordna egen bostad har multiplicerats har varken riksdagen eller domstolarna tagit hänsyn till.

Skribent Dennis Aberos
070-797 20 29
info@equalsthlm.se

Läs också…

Hävda dina sociala rättigheter
Psykofarmakakollen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd