Moderaterna i Sigtuna jagar fattiglappar

Sigtuna jagar fuskare
Sigtuna kommun vill inte ha fattiglappar därav jakten på "fuskare" och den sociala dumpningen som pågår i kommunen. Foto: AdobeStock.com

Att moderater älskar avdragstagare och hatar bidragstagare är inget nytt. I den moderatstyrda kommunen Sigtuna går man från oklarhet till oklarhet. Med den ena handen jagar man ”fuskare” med blåslampa, med den andra bedriver man social dumping och tvingar fattigt folk att bosätta sig i likaledes fattiga landsortskommuner där det råkar finnas lediga bostäder.

I fjol testade Sigtuna kommun att ha en halvtidstjänst inriktad på att granska om allt stod rätt till med utbetalt stöd från individ och familjeomsorgen. Det ledde till återkrav på 712 000 kronor och en polisanmälan. Man kan på grundval av denna information, baserat på hur andra kommuners aktiviteter vad gäller ”felaktiga utbetalningar” säga att man har hittat en person som medvetet fuskat – nämligen den polisanmälda. De andra ärendena har troligtvis rört sig om felaktiga utbetalningar som skett av misstag, ofta utförda av stressade socialsekreterare.

Felaktiga utbetalningar långt under 1 % – trots det anställs fler ”fuskjägare”

Den totala kostnaden för utbetalningar i individ- och familjeomsorg var i Sigtuna 2020, 127 000 100. Man har genom ”fuskjägarprojektet” hittat felaktiga utbetalningar för 712 000 kronor. Det är långt under 1 %. För att hitta denna procent av felaktiga utbetalningar har man tillsatt en socialsekreterare på halvtid. En socialsekreterare tjänade 2020 36 000/månad i medellön sett över hela landet. Med sociala avgifter blir kostnaden för denna tjänst en bra bit över 300 000 kronor. Helt plötsligt har ”vinsten” för kommunen reducerats till cirka 400 000 kronor. Man tycker från kommunledningens sida att resultatet på denna ”fuskarjakt” är så bra att man nu vill tillsätta tre heltidstjänster som ska jaga ”fuskare” på heltid detta till en kostnad om cirka 1.9 miljoner kronor. Man är alltså villig från kommunens sida att satsa nästan två miljoner kronor för att jaga, kontrollera och granska.

Sigtuna ute efter att få bort bidragstagare från kommunen

Men det är troligtvis inte pengarna kommunen egentligen är ute efter. Kommunens vinst handlar i stället om att man vill jaga och kontrollera bidragsberoende fattiglappar till den grad att de vill lämna kommunen. Detta är något som går igen i en annan del av kommunens Sigtuna kommun har under flera år kritiserats för att använda sig av social dumpning. Med social dumpning menas att kommunen har försökt få personer att flytta till andra kommuner utan att individerna själva har uttryck ett sådant önskemål.

Sigtuna anklagas för social dumping

Sigtuna har sedan några år fått kritik från Kramfors kommunalråd, Jan Sahlén (S) som anser att Sigtuna, Sollentuna och Solna skickar flyktingar som kommunerna tagit emot enligt bosättningslagen till Kramfors efter att det har gått två år. Mattias Askersson (M), som är ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna, har hela tiden tillbakavisat påståendena om att kommunen använder sig av social dumpning.

Revisionsrapport visar att Sigtuna begår social dumping  – moderaterna nekar

Under tiden har revisionsbolaget KPMG gått igenom ärendet och har nu fastslagit i en revisionsrapport att Sigtuna kommun i själva verket aktivt medverkar till att personer som uppbär försörjningsstöd bosätter sig i annan kommun.
I rapporten får Sigtuna kommun kritik på flera punkter. Bland annat att det inte gjorts någon bedömning om vårdnadshavarens möjlighet till egenförsörjning på den nya bostadsorten. Det ska heller inte göras någon bedömning av kontinuitet beträffande barnomsorg och skola för barn som får flytta.
KPMG är väldigt tydliga.

Man skriver:
”Vår sammanfattande bedömning är att Sigtuna kommun aktivt medverkar till att personer som uppbär försörjningsstöd bosätter sig i annan kommun.”.
Men trots att rapporten gjorts av ett oberoende revisionsbolag anlitat av kommunens egna revisorer står Mattias Askersson (M) i ett anfall av faktaresistens fast vid att kommunen inte ägnar sig åt social dumpning.

Moderaterna brukar ofta beskriva sig själva som ”frihetens parti” men den friheten gäller inte bidragsberoende fattiglappar. De ska jagas, och helst jagas iväg.

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd