Medicinfri psykiatri – så kan det fungera

Bild på Hurdalsjöens Recoverysenter
– Hurdalsjöens Recovery Senter kallas av ägaren för världens första medicinfria sjukhus. Foto: Johan Stiernstedt

I Norge är det sedan 2010 lag på att personer som vill ha det, ska erbjudas medicinfri psykiatrisk vård. Initiativet har uppmärksammats i Sverige men något liknande finns inte att få här. Sedan ett halvår arbetar svenska Johan Stiernstedt på Hurdalsjöens Recoverysenter, ett av de sjukhus som erbjuder medicinfri psykiatri. Hans mål är att lära sig metoderna och han skulle önska att något liknande kan startas i Sverige.

– Jag har jobbat 20 år i öppenvårdspsykiatrin som psykiater och de senaste tolv åren som privat psykoterapeut. Jag la ner mottagningen. Nu har jag jobbat här ett halvår och får återigen jobba med mediciner. Jag är här för att lära mig metoden, något liknande skulle verkligen behövas i Sverige.

Johan Stiernstedt Foto: Privat

– Hurdalsjöens Recovery Senter kallas av ägaren för världens första medicinfria sjukhus. Men här finns det patienter som äter väldigt mycket mediciner och en stor del av verksamheten handlar om att vi hjälper patienterna att sätta ut dem. Man kanske borde kalla det för ett medicinnedtrappningssjukhus. En viktig lärdom jag dragit av arbetet med det är att det är väldigt individuellt med mående och nedtrappning. Och att det tar väldigt lång tid. Den vanliga psykiatrin sätter in mediciner alldeles för snabbt, och om de vill sätta ut dem sätter de också ut dem alldeles för snabbt.

Fokus ligger på att erbjuda sånt människan mår bra av

Grundmodellen på Hurdalsjöens Recoverysenter är att man är inlagd fyra månader:
– Man anser att det behövs minst fyra månader för att en förändring ska kunna ske, berättar Johan, men för många räcker inte fyra månader. Det tar ofta längre tid än så. Många patienter får förlängning, en del åker hem, och kommer tillbaka för en ny fyramånadersperiod.

Vården på Hurdalsjöens Recoverysenter innebär en sorts psykiatrisk intensivvård där patienterna under fyra månader får stora doser av sånt som människan som biologisk varelse mår bra av. Samvaro. God mat. Samtal. Vila. Motion. Men också särskild behandling riktad mot individen och individens personliga behov.

Omgivningar vid Hurdalsjöens Recoverysenter

IMR – programmet, Illness Management Recovery pågår i fyra månader. Man har IMR varje vardag. IMR avhandlar olika delar av psykiskt mående. Den genomförs i grupper om åtta personer. Det blir en stimulans att prata om sina problem, en sorts gruppterapi. Sedan är det fysisk träning samt enskild psykoterapi med en legitimerad terapeut. En annan sak är att det är jättebra mat och alla på hela anläggningen äter tillsammans, både personal och patienter. Dessutom är det väldigt vackra omgivningar här vilket vi också tror bidrar till tillfrisknande och återhämtning. Sedan finns möjligheter för patienter att på egen hand utföra yoga och meditation och andra former som gynnar. Man får mycket av allt som är hälsofrämjande  här och det skiljer ju väldigt mycket från ett vanligt psykiatriskt sjukhus.

Mycket handlar om nedtrappning

– Det finns 60 platser på sjukhuset fördelade på olika avdelningar. Johan arbetar på avdelningen för depression och ångest:

– Det handlar mycket om nedtrappning av psykofarmaka. Men vi har också patienter med depression och ångest som inte vill ta medicin. De tycker väl att det är positiv med den terapeutiska biten.

– Jag har kunnat följa några patienter som har haft ett lyckat resultat till några som det går mycket tyngre för. Allt är ju inte bara halleluja, att man minskar medicinerna och sedan mår alla jättebra, så enkelt är det inte.

– Vi tar emot patienter med många svåra långvariga sjukdomstillstånd, man tar emot i alla åldrar, man sovrar inte. Undantaget är akuta psykoser, annars jobbar man med många personer med många olika problem.

– Det har varit ett högt patienttryck men nu är det lite kris faktiskt. Arbejderpartiet kom till makten i förra valet och nu i januari stoppas det fria vårdvalet och det har lett till att det inte ramlar in så många nya patienter, berättar Johan.

Stora likheter mellan Norge och Sverige i den vanliga psykiatrin

Inne i Hurdalsjöens Recoverysenter

Mycket är ganska likt i Norge och Sverige vad gäller den övriga psykiatrin:

– Det är samma problematik i Norge som i Sverige, man blaskar på med mediciner. Mediciner kan kännas bra på kort sikt, men på längre sikt är de ofta förödande. Det handlar ju om att jobba med tankar och känslor för att må bra på lång sikt. Och det är ju det som ofta saknas i Sverige. Jag förstår inte hur någon kan tro att man blir bra av bara medicin, istället för att verkligen få tid att kommunicera kring sina tankar och känslor. Som patient erbjuds man bara mediciner eller 5 – 10 samtal med en psykolog på en vårdcentral. Det kan räcka för somliga, men för många är det inte tillräckligt.

Inga svenska patienter som betalats av Försäkringskassan

Inga svenskar har vårdats på centret under tiden Johan arbetat. Svenskar har vårdats där tidigare men då är det inte Försäkringskassan som betalat:
– Det håller på att prövas nu, berättar Johan, det är 2-3 patienter som hört av sig och de har gjort ansökningar till Försäkringskassan. Det är inte avgjort ännu. Ingen har fått något nej men ingen har heller fått nåt ja – så vi får väl vänta och se.

Johan tänker jobba kvar på Hurdalsjöen fram till sommaren 2023:
– Jag har träffat väldigt många patienter i Sverige som försökt att trappa ner framförallt antidepressiva men misslyckats. Jag har lärt mig mycket om tekniken för det under min tid här. Det har varit inspirerande. Att kombinera nedtrappning med Open Dialogue* och tidig intervention – som finns i Finland – skulle vara en bra kombination”. 

Skribent Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

*Open Dialogue är en alternativ behandling av psykoser och andra psykiska störningar som utvecklades på 1980-talet i Finland. Nyckelprinciper för den öppna dialogmetoden inkluderar: vänners och familjens deltagande, att svara på klientens yttranden (vilket kan verka meningslöst i fallet med psykos), att försöka förstå vad en patient har att säga och att “tolerera osäkerhet”.

Psykofarmakakollen

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd