Margareta Winberg, vi måste snacka socialtjänst!

Margareta Winberg
Foto: Anders Henrikson [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Den förra regeringen ville att socialtjänsten arbetar mer förebyggande. Man tillsatte utredningen Framtidens socialtjänst med Margareta Winberg som utredare. Utredningen skall lägga förslag på hur det ska gå till. Men man lyfter bort grundläggande frågor om ekonomi och bemötande. Vad blir kvar?

Förra året påbörjade dåvarande regeringen en utredning om socialtjänsten. Man anser att socialtjänsten inte arbetar tillräckligt förebyggande. Och att detta leder till större problem längre fram. Equal delar denna syn. Men vi tycker att man borde ta ett större grepp och se över hur socialtjänster faktiskt arbetar idag.

Socialtjänstens förebyggande arbete ska förebygga sociala problem och social utestängning. Den förra regeringen menade att om socialtjänsten arbetar mer förebyggande kommer behovet av akuta insatser minska. Vi tror att detta gäller på lång sikt men att behovet av akuta insatser kvarstår. Utredningen tar bl.a. upp hemlöshet och våld mot barn.

Socialtjänsten känd för gott bemötande – enligt utredningen

Socialdepartementet ska vara klar med sitt arbete 2020 men har presenterat en delutredning (Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst: SOU 2018:32) nu i vår. I utredningen finns flera utgångspunkter. Bl.a. att socialtjänsten: “är känd för att ge människor ett gott bemötande, är lyhörd och utgår från individens villkor, rättigheter och egna resurser till förändring”.
Vi på Equal kommer väldigt ofta i kontakt med människor där socialtjänsten försöker kringgå rättigheten till insatser, där de inte lyssnar på den som söker hjälp och där bemötandet därmed inte blir bra. Här finns således två mycket skilda bilder av verkligheten.

Försörjningsstödet ska inte utredas

En av regeringens direktiv till utredningen är att den inte ska se över försörjningsstödet. Det ekonomiska biståndet har inte höjts särskilt mycket – räknat i kronor och ören – sedan 90-talet. Nivån har t.o.m. kanske sänkts eftersom det som ingår i vad som kallas “skälig levnadsnivå” har skalats av och färre utgifter ingår i “skälig levnadsnivå” idag än på t.ex. 90-talet. Bl.a. bedömde Högsta förvaltningsdomstolen att tillgång till internet i hemmet inte kan innefattas i de behov som ska täckas av bistånd i form av försörjningsstöd. Och på grund av inflation och kostnadsökningar i samhället har värdet av försörjningsstödet minskat betydligt, kanske t.o.m. med hälften av värdet.

Vi har försökt nå dig Margareta Winberg?

Om en utredning utgår från felaktiga utgångspunkter och inte får utreda den centrala frågan om acceptabel nivå på ekonomiskt bistånd kan man ställa sig frågande till vad resultatet kan bli.

Equal försökte under förra året få till stånd ett möte med utredaren Margareta Winberg för att berätta vad vi ser av socialtjänstens verksamhet i Stockholm men trots åtskilliga kontakter med flera utredningssekreterare uteblev responsen.

Text: DA

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd