Jan Jönssons svar på Equals öppna brev

Jan Jönsson svar på Equals öppna brev
Jag får börja med att be om ursäkt för att svaret dröjt något, men vi har behövt undersöka en del av era frågor med Socialförvaltningen. Foto: På Jan Jönsson Liberalerna, på Stadshuset, Equal

För några veckor sedan skrev Equal ett öppet brev till socialborgarrådet Jan Jönsson efter att vi läst en rapport av stadens socialtjänstinspektörer som påtalade allvarliga missförhållanden i vissa stadsdelars hantering av personer som saknar boende. Vi fick i veckan svar på vårt öppna brev. Vi publicerar det här nedan:

Hej Per och föreningen Equal!

Tack för ert brev och engagemang.

Jag får börja med att be om ursäkt för att svaret dröjt något, men vi har behövt undersöka en del av era frågor med Socialförvaltningen.

Socialtjänsten ska självklart arbeta utifrån gällande lagar och regler och förväntas följa stadens riktlinjer. Syftet med socialtjänstinspektörernas granskningar är just att upptäcka brister, tydliggöra utvecklingsområden, undersöka om något inte fungerar som det ska och höja kvalitén på stadens socialtjänst. Det är ett ytterst viktigt arbete och vi fäster stor vikt vid deras granskningar. Om det förekommer felaktigheter i socialtjänstens arbete är det viktigt att detta upptäcks och åtgärdas.

Resultatet från socialtjänstinspektörernas granskningar återkopplas muntligt och skriftligt till berörda stadsdelsförvaltningar för att eventuella brister som upptäcks ska kunna åtgärdas snarast. I det här fallet till Hässelby-Vällingbys, Skarpnäcks, Skärholmens och Södermalms stadsdelsförvaltningar.

Stockholms stad ska ta alla former av orosanmälningar på största allvar. I min roll som socialborgarråd styr jag dock inte över myndighetsutövning i enskilda fall, så som exemplet med ärendet i Hässelby-Vällingby där en brukare sov utomhus trots den kalla årstiden. Socialtjänstinspektörerna har inte heller mandat att ingripa i enskilda ärenden och kan inte göra Lex Sarah-anmälningar. Jag stöttar därför alla i att överklaga beslut man anser fattats på felaktig grund och att anmäla misstänkt felaktig hantering av ärenden till inspektionen för vård och omsorg (IVO), som då genomför en extern granskning av ärendet.

Gällande frågan om boendelösningar som innebär flytt till annan kommun framgår av rapporten från socialtjänstinspektörerna att inga stadsdelsförvaltningar tvingar enskilda att flytta. Däremot framkom att två av stadsdelsförvaltningarna ställt krav på biståndssökande att söka bostäder i hela landet, och det förtydligades i rapporten att det inte finns något juridiskt stöd för detta, precis så som ni lyfter. Berörda stadsdelsförvaltningar har instruerats att upphöra med detta och det kommer noga följas upp att detta arbetssätt upphört.

Det är viktigt att förbättringsarbete för biståndsprövning för personer med svårare psykosocial problematik, vilket inkluderar insatser mot hemlöshet, utförs kontinuerligt utifrån identifierade behov så som exemplen i socialtjänstinspektörernas rapport. Alla prövningar för bistånd ska ske genom en individuell prövning i varje enskilt fall och utifrån gällande lagar och regelverk. Jag uppmanar återigen alla enskilda att överklaga avslag man anser är felaktiga. Det är alltid av yttersta vikt att möjliga brister i socialtjänstens hantering uppmärksammas och åtgärdas.

Stockholm stad arbetar med dessa frågor på flera sätt. Genom tydliga riktlinjer och utbildningar kommer bland annat alla nyanställda ges fördjupad kunskap om arbetet med bostadslösa personer och om nödprövning, för att försäkra att ärenden om ekonomiskt bistånd hanteras korrekt.

Stockholms stad påbörjar även under året implementeringen av stadens program för att motverka hemlöshet 2020-2025. Inom ramen för det arbetet kommer särskilt fokus att läggas på stadens Tak över huvudet-garanti samt en utbyggnad av programmet Bostad Först som är ett förhållningssätt kring bostad som medel, snarare än som mål, för återhämtning hos just personer med allvarlig psykosocial problematik och psykisk funktionsnedsättning.

Programmet Bostad Först innebär, som ni vet, att personer som befunnit sig en längre tid i hemlöshet ges en lägenhet med omfattande stödinsatser, utan krav på drogfrihet. Det har i Sverige såväl som internationellt visat sig vara en effektiv typ av insats för att hjälpa människor ur hemlöshet.

Socialtjänsten kommer givetvis även att jobba vidare med övriga utvecklingsområden som lyfts i socialtjänstinspektörernas rapport. Socialtjänstinspektörerna kommer sedan mot slutet av året följa upp hur de granskade stadsdelsförvaltningarna har arbetat med resultaten och hur de tagit sig an de utvecklingsområden som framkommit. Vi kommer även då noga följa deras arbete och vidta åtgärder efter behov.

Vänliga hälsningar
Jan Jönsson

Socialborgarråd (L)

Redaktionen
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd