IVO kan inte påverka även om klagomålen upprepas

hemlös man letar i sopcontainer
Vad gör IVO åt en kommun som sätter det i system att spara pengar genom att vara extremt hårda i sina bedömningar om t.ex. plats på behandlingshem eller att avsluta placeringar på boenden ut till hemlöshet? Foto: AdobeStock.com

2019 hade vi en dialog med en tjänsteman på IVO. Equal hade just anmält stadsdelen Farsta till IVO efter att de systematiskt avslutat placeringar på stödboenden och kastat ut människorna det gällde på gatan. På detta sätt hade de nästan halverat antalet klienter. IVO gjorde en tillsyn och fann vissa brister. Farsta lovade att rätta till bristerna i en åtgärdsplan som de senare inte följde. De fortsatte att agera på samma sätt som innan kritiken från IVO.

Efter ett samråd på IVO inledde vi en dialog med den inspektör på IVO, Ulf Modin, som handlade ärendet. Hans svar visar tydligt hur IVO arbetar och hur de inte arbetar med bäring på den anmälan vi gjort av Farsta och den tillsyn IVO gjort.

Equal:
”Tack för igår. Du sade en sak jag gärna skulle vilja att du utvecklade om du vill. Det handlade om att det var svårt för er att vitesförelägga ärenden som de vi pratade om igår. Jag undrar om du skulle kunna utveckla det, vari består svårigheterna? IVOs officiella linje är som jag förstår den, att man hellre prövar med lämpor än med våld i ärenden som detta och att man har valt detta som sin metod. Man väljer att utgå från huvudmännens goda vilja och att alla problem egentligen bara är organisatoriska.”

IVO:
”Ska försöka utveckla mitt svar på din fråga. Klagomål handlar ofta om bemötande och dessa är svåra att utreda. Ord står ofta mot ord. IVO kan ofta bara påpeka vikten av ett gott bemötande och att man har ex handledning och ett arbete runt bemötandefrågor. Klagomål handlar också ofta om att man inte får den insats som man ansökt om. Där har IVO ingen möjlighet att ändra en bedömning som nämnden gjort. Det är bara domstol som kan ändra ett beslut som nämnden fattat. Vi kan däremot granska att man handlagt ansökan formellt korrekt, utifrån lagar, föreskrifter, allmänna råd osv, och att de upplyst om möjligheten att överklaga.”

Equal:
”Stort tack för snabbt svar.
Bemötande är jag helt med på är omöjligt att göra något åt.

Men om det dyker upp kommuner som gång på gång blir anmälda, och sedan uppenbart inte följer de handlingsplaner man gjort för att undvika att det anmälda inträffar, borde man kunna klämma åt hårdare. Även inom gällande lagstiftning.

Jag tänker på Farsta. Jag tänker också på Hedemora där det ju var ett tiotal fall av utredningar efter varandra från IVO gällande deras hantering av barnärenden. Finns säkert flera kommuner som utmärker sig.

Vad gör IVO åt en kommun som sätter det i system att spara pengar genom att vara extremt hårda i sina bedömningar om t.ex. plats på behandlingshem eller att avsluta placeringar på boenden ut till hemlöshet? Ett sådant mönster borde kunna rendera i vitesföreläggande…?”

IVO:
”Ingen fara, inte så lätt per mejl. Ska försöka förklara hur jag menar. Många av de upprepade klagomålen handlar om missnöje med beslut och de kan vi inte påverka även om klagomålen upprepas eller om det är fler än en som klagar på samma sak. En nämnd kan alltså ha en strikt bedömning vid exempel beslut om behandlingshem som vi inte har någon möjlighet att påverka.

Det blir därför svårt att svara på din fråga varför vi inte kan belägga dem med vite, mer än att det är en sak som vi överlägger i alla fall där det finns brister.”

Equal:
”Hej Ulf.

Jag fattar att detta blir sista mejlet men du svarar på en fråga jag inte ställer. 

Frågan handlar inte om individfall. Frågan handlar om kommuner som får upprepade anmälningar på sig och uppenbart inte följer de förbättringsplaner de skickar in till er – varför ni inte kan belägga dem med vite när så är fallet, när det är satt i system.

Obs än en gång: Jag pratar inte om enskilda ärenden. ”

Efter detta upphörde dialogen. Det kan ju bero på att det inte fanns så mycket mer att säga. Vårdens och omsorgens granskningsmyndighet är inte intresserade av insatser, brist i, eller på insatser, eller av att hitta mönster hos olika vård- eller omsorgsgivare som tyder på systematiska brister vad gäller insatser, med syfte att t.ex sanera en budget.

Vi ställde specifika frågor om IVOs utredning och beslut beträffande att Farsta ej genomfört de ändringar som IVO ålagt dem att göra. Handläggaren på IVO försökte att göra detta till en fråga om bemötande i individuella fall. Detta tycker vi är mycket talande för IVOs arbetsmetoder. De vill inte kritisera verksamheter och inte heller svara på kritik mot deras tillsynsarbete.

Artikelserie IVO:

Skribent Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Hävda dina sociala rättigheter

3 svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd