I Östtyskland fanns Stasi – i Norrköping spanare mot bidragsfusk

Spion i svartvitt mörk gata med östtysk flagga i bakgrunden
"Jag vill invända att vi inte bedriver egentlig spaning, vilket enligt min uppfattning är en polisiär term innebärande en systematisk kartläggning av personers vardag i syfte att utreda eller motverka brott." Foto: AdobeStock.com

Jakten på förmenta bidragsfuskare tar sig ständigt nya uttryck. Ni som trodde att STASI försvann med Östtyskland kommer att bli besvikna.  I Norrköpings kommun har man anställt spanare mot bidragsfusk gällande försörjningsstöd. Vi tog kontakt med kommunen och frågade hur och varför de arbetar mot bidragsfusk. Det visar sig att de lägger mycket pengar på detta – utan att veta eller mäta, hur mycket de sparar.

Vi frågade Richard Tjernström, direktör på ministeriet för inre säkerhet…näe, säkerhetsdirektör på Norrköpings kommun, om saken.

Varför har kommunen anställt en säkerhetsutredare för bidragsbrott? Har kommunen ett stort problem med fuskande bidragsmottagare?

Den politiska ledningen i Norrköpings kommun gav under våren 2020 kommundirektören i uppdrag att organisera och genomföra ett arbete för att minska missbruk av välfärdssystemen inom Norrköpings kommun. Majoriteten av de personer som får ekonomiskt bistånd gör rätt och följer regelverket men det förekommer felaktigheter, både oavsiktliga och avsiktliga.

Vad förväntar ni er för resultat och vad har ni fått för resultat hittills?

Att klarlägga i vilken omfattning det inom kommunen sker oegentligheter kopplade till välfärdssystemen, samt hur uppdagade felaktigheter kan motverkas och beivras. Vi har tagit del av underlag som både stärkt misstanken om felaktigheter men också underlag som bidragit till att vi avfärdat misstankar.

Hur går spaning mot era egna medborgare till?

Jag vill invända att vi inte bedriver egentlig spaning, vilket enligt min uppfattning är en polisiär term innebärande en systematisk kartläggning av personers vardag i syfte att utreda eller motverka brott. Kommunen utreder inte brott, utan inhämtar information ur öppna källor eller genomför, ofta över längre tidsperioder, observationer av olika slag i syfte att klarlägga omständigheter som kan utgöra del av underlag för olika myndighetsbeslut.

Ser ni något problem med den personliga integriteten hos dem ni spanar på?

De utredningar och det material vi hanterar lyder alltid under sekretess och vår bedömning är att den information som vi hanterar alltid är objektiv, noggrann och rättssäker. Utredningar som rör strängt personliga förhållanden påverkar självfallet integriteten hos berörda personer, mot vilka vi är fullt transparenta om vilken information som förekommer i deras enskilda ärende.

Hur många enskilda har säkerhetsutredaren spanat på?

Vi för inte statistik på när säkerhetsutredaren används i utredning av ekonomiskt bistånd och kan därför inte svara på den frågan rakt av. Däremot kan vi ge en bild av hur det ser ut just nu. Totalt hanteras just nu 2 300 öppna ärenden och av dessa är funktionen involverad i 17 ärenden med misstanke eller indikationer om felaktigt utbetalat bistånd, vilket utgör mindre än 1 % av samtliga ansökningar.

Hur mycket kostar säkerhetsutredaren?

Budget för säkerhetsutredaren ligger på en miljon kronor per år. Hur mycket som sparats in har jag svårt att svara på, sådana beräkningar behöver göras på AVK [Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret].

Har Norrköping inte arbetat mot felaktiga utbetalningar tidigare (FUT), som exempelvis i Stockholm?

Norrköping arbetar precis som i Stockholm med FUT-utredare sedan några år tillbaka. Dessa arbetar på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret som hanterar ekonomiskt bistånd.

Här har vi alltså en kommun som byggt en verksamhet som ska spana på sina medborgare till en kostnad av en miljon kronor om året. Personen spanar särskilt på 17 individer. Det är långt under en procent av alla som får försörjningsstöd och det är inte ens säkert att alla dessa personer fuskar, utan felaktiga utbetalning kan ha skett på annat sätt. Till exempel genom misstag från den egna personalen.

Jakten har kostat 4.7 miljoner de senaste åren

Vi frågar Linda Uller, verksamhetschef för arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd i Norrköping:
Hur mycket kostar FUT-arbetet och hur mycket sparar ni genom detta?

Kostnaden för personal som arbetar med felaktiga utbetalningar och återkrav har sammantaget för de tre senaste åren uppgått till 4,7 mnkr kr, varav 1,5 mnkr 2020, 1,5 mnkr 2021, 1,7 mnkr 2022.

Utredningar som visar på att felaktig utbetalning gjorts och därmed att skattepengar använts på ett felaktigt sätt, går vidare till en post som heter återkrav, för krav på återbetalning. I posten återkrav finns även andra former av återkrav, där den enskilde exempelvis har erhållit ekonomiskt bistånd i väntan på annan inkomst, från CSN, Försäkringskassan eller liknande. Därför är det svårt att rakt av redovisa summan för hur stor del av just felaktigt utbetalat bistånd som har återbetalats.

Verksamheten går med förlust

Ekonomiskt bistånd består av riksnorm på cirka 4000 kr i månaden, kostnader för livsföring i övrigt på cirka 1000 kronor månaden samt en hyra där det finns tak för vilka kostnader hur mycket socialtjänsten accepterar. Det ser lite olika ut i olika kommuner men 6500 kronor i månaden för en ensamstående person är ett vanligt tak.

Om alla 17 fall av undersökta personer har fått hela summan felaktigt utbetald under hela året (detta är osannolikt) blir det en kostnad om 83 000 kronor per person och år (4000+1000+6500 x 12= 83 000). Tillsammans uppgår denna summa till 1 331 000 per år i felaktiga utbetalningar.

Det visar sig då att arbetet mot felaktiga utbetalningar i Norrköping går med en liten förlust varje år. Och spanaren är en totalförlust hela han.

Fuskjakten – ny statsideologi

Men det finns faktiskt en ideologisk aspekt på det hela. I en tid när politiska partier blir allt mer lika ideologiskt, riktar sig mot en välbeställd medelklass och politiken de för när de kommer till makten är svår att skilja från den andra, kan det vara en bra sak att ena befolkningen mot en gemensam fiende. En god fiende är en sådan som inte kan försvara sig och bita ifrån. Fattiga och socialt utsatta personer är ofta enkla och bekväma att peka finger mot och misstänkliggöra. Och detta misstänkliggörande av fattiga tycks ha blivit en ny statsideologi som makthavarna tycker är väl värd att försvara. Vi inväntar inrättandet av ett säkerhetsministerium…

Skribent Dennis Aberos, Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Läs också…

Några får hembesök – andra hemhjälp
Stadens budget: Nåt för alla – inget för någon!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd