Färdigvårdade rättspsykiatriska patienter från Stockholm sitter fast runt om i Sverige

Färdigvårdade rättspsykiatriska patienter från Stockholm sitter fast runt om i Sverige
Tomas läkare i Växjö tycker att han är färdigvårdad. Han ska överhuvudtaget inte sitta på en rättspsykiatrisk avdelning utan få öppenvård och bo i en lägenhet eller något slags boende ute i samhället. Foto: © [fotonomada] / Adobe Stock

Tomas från Stockholm förvaras på Växjö rättspsykiatriska regionklinik för att Stockholm inte har några lediga platser. Över 200 rättspsykiatripatienter från Stockholm är placerade i bl.a. Växjö, Karsudden, Sundsvall och Piteå. Vissa av dessa patienter är färdigvårdade enligt läkare men blir ändå kvar där under lång tid. Detta står i strid med både svenska och internationella lagar.

Stockholm har stor brist på platser i den rättspsykiatriska slutenvården. Detta trots att man nyligen öppnat två nya avdelningar i Huddinge sjukhus. Därför hyr man sedan många år vårdplatser i andra regioner och kliniker. Tanken är att de ska få nödvändig vård och när de är färdigvårdade tas de hem och vårdas i Stockholm under tiden de ordnar med utskrivning till öppenvård. Tomas är en sådan patient.

Stockholm har dumpat Tomas som saknar vårdbehov i Växjö

Tomas läkare i Växjö tycker att han är färdigvårdad. Han ska överhuvudtaget inte sitta på en rättspsykiatrisk avdelning utan få öppenvård och bo i en lägenhet eller något slags boende ute i samhället. Kuratorn i Växjö föreslog att sjukhuset skulle kontakta socialförvaltningen i Stockholm så att de kan börja leta efter en lägenhet åt honom. Detta tar vanligen månader och fördröjer utskrivningen. När Stockholm sedan ’tar hem’ Tomas till Stockholm tar det kortare tid med utskrivningen. Men regionkliniken var tvungen att fråga rättspsykiatrin i Stockholm. Dessa sade nej. Stockholm sa uttryckligen att de har platsbrist och Tomas får snällt sitta och vänta tills det blir en ledig plats för honom i Stockholm. Först då kommer han att få påbörja sin utskrivning till öppenvård.

Tomas utgör ingen risk

Tomas har varit i Växjö i cirka två år. Sedan augusti 2019 har han vistats på en öppenvårdsavdelning. Det är en avdelning med låg säkerhet. Dörrarna är inte låsta och patienterna har olika slags friförmåner t.ex. frigång som ger dem tillåtelse att gå ute fritt på sjukhusområdet, och permissioner för att handla mat i affären eller gå på stan. Företrädare för rättspsykiatrin i Stockholm åker runt om i landet och ser hur det går för deras patienter. När de besökte Växjö och Tomas i december förra året sa de att de ville att Tomas skulle få utökade friförmåner. Han skulle handla på Netto varje vecka och få gå själv på det stora frigångsområdet. Det har han gjort helt anmärkningsfritt och hans läkare anser alltså att han är färdigvårdad.

Går emot svensk lag och europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

Lagen om rättspsykiatrisk vård säger att endast den som har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård får ges sluten rättspsykiatrisk vård. Europadomstolen som avgör fall inom Europakonventionen har ställt upp vissa krav för psykiatrisk tvångsvård. För det första måste det tillförlitligen visas att patienten är psykiskt sjuk, för det andra måste den psykiska störningen vara av sådan art och grad att det är påkallat med tvångsintagning och för det tredje måste ett fortsatt frihetsberövande motiveras av att störningen kvarstår. Trots dessa tydliga lagskrivningar sitter han där han gör. Dessvärre utgör Tomas situation inte heller något beklagligt enskilt undantag. Varje år tvångsvårdas mellan 60 – 80 färdigvårdade friska patienter i den svenska rättspsykiatrin.

Rättsvidrig behandling

Motsvarande situation är svår att hitta någon annanstans i samhället. Kriminalvården kan inte hålla intagna inlåsta efter att de avtjänat sitt straff. Detta är den närmaste jämförelsen man kan göra. Tomas, och andra patienter, befinner sig i en mycket utsatt situation. De saknar ett effektivt rättsmedel för att påverka och förbättra sin situation. Och den instans som borde garantera deras rättssäkerhet, förvaltningsdomstolarna, låter situationen fortgå.

*Tomas heter egentligen något annat.

Skribent: Dennis Aberos
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd