”Det ska inte vara fett att leva på bidrag” – moderat skyltfönster i Nacka

”Det ska inte vara fett att leva på bidrag” - moderat skyltfönster i Nacka
”Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du träffa en karriärvägledare. Foto: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Equal skriver mycket om hur socialtjänsten i Stockholm fungerar. Ofta kritiskt, därför att vi uppfattar att människor vi möter far illa. Runt Stockholm ligger kranskommuner och om vi ibland uppfattar ett hårt fögderi hos socialtjänsten i Stockholm är det inget mot vad man kan stöta på i kranskommunerna.

Nacka ligger sydost om Stockholm. I Nacka har Moderaterna länge haft en dominerande position. Nacka har ofta kallats för ett moderat skyltfönster, eftersom det är där moderat politik kunnat omsättas i verkligheten tack vare en solid majoritet. Ett exempel på detta är att man var en av de första kommunerna i Sverige som privatiserade förskolan. Sedan länge har man t.ex. jobbat med system där invånarna får en barnomsorgspeng eller skolpeng eller äldreomsorgspeng som de sedan får placera hos någon utförare. Nu har man börjat reformera socialtjänsten.

Nyspråk i Nacka

I reformeringen av socialtjänsten använder man sig av nyspråk genom nya benämningar på gamla fenomen, för att lättare kunna förändra och förvränga dess funktion. På sin hemsida skriver kommunens socialtjänst:
”Vi verkar för att våra kunder ska vara delaktiga, att vi har en kunskapsbaserad och effektiv socialtjänst och att det ska vara enkelt och tryggt att ha kontakt med oss, både som brukare/kund och som anordnare/utförare.”
 ”Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du träffa en karriärvägledare. Syftet är att diskutera hur din väg till egen försörjning kan se ut och vilket stöd du kan få på vägen.”

Det låter ju härligt. Man är kund, ska konsumera lite socialtjänst och få lite karriärvägledning som hjälp på vägen. Verkligheten är dock inte lika flådig som hemsidan låter:

Nacka har gjort det svårt att ansöka

”Kunden” Inga, 63, behövde ansökta om försörjningsstöd hos socialtjänsten i Nacka i somras:

– Jag fick veta att det inte går att ringa dem eller boka tid eller någonting.  Man kontaktar dem elektroniskt och gör en ansökan. Det tog mig tre timmar med mitt sociala ombud som hjälp att få fram det som krävdes. 41 papper krävde de in, och senare ville de ha 20 papper till. Det var extremt svårt att nå dem. De svarade inte på meddelanden. Efter flera veckor begärde de kompletteringar – på papper som jag redan skickat in. Det krävdes att jag överklagade deras beslut för att få ut försörjningsstöd.

Inga har ansökt försörjningsstöd i andra kommuner och då upplevt en helt annan tillgänglighet:

– Då har man ju träffat handläggare och fått hjälp, här är det omöjligt. Här kommunicerar man bara via papper. Jag hade aldrig klarat av att göra en ansökan själv. Och vad gör man när man inte har dator, inte har skrivare? Då säger de att man ska sätta sig hos dem. Med tio andra flåsande i nacken som har samma problem som en själv. Hur bra fungerar det?  Man stöter bort sökande. Det här är ett bra sätt att hålla antalet sökande nere.

Erbjudande om hembesök – ”An offer you can´t refuse”

Att man vägrar ta emot hembesök ska inte betyda att man inte medverkar till utredningen.” Foto: Di Studio and laura (AdobeStock)

På en annan del av socialtjänstens hemsida står följande: ”Vi erbjuder alla våra sökande medborgare ett hembesök som en del av utredningen.” Ett ”erbjudande” man inte kan säga nej till ska det visa sig. Nacka Värmdö Posten skriver om Isak som sökt försörjningsstöd men vägrat att ta emot ett hembesök från soc i hans rum i Jarlaberg som han hyr i andra hand. Därför har han nekats försörjningsstöd:

– Jag har aldrig stött på ett sånt motstånd tidigare, berättar han till NVP och fortsätter:  Att man vägrar ta emot hembesök ska inte betyda att man inte medverkar till utredningen. Det är stor skillnad mellan hur Nacka och kommunen jag flyttat från agerar. Att jag nekas stöd när jag inte vill ha hembesök känns kränkande Det handlar inte om att dölja något utan att jag anser att det inte är nödvändigt.

Nacka tvingar ingen, säger Filip Wiljander

Arbets- och företagsnämndens (det som i andra kommuner kallas socialnämnd) ordförande Filip Wiljander, M, förklarar, i NVP, hur Nacka agerar:
”Det är bara några få, moderatstyrda kommuner som använder sig av hembesök för biståndsbedömning. Men det är prövat och godkänt av domstol. Kommunen kan inte tvinga sig in hos bidragstagarna. Och det gör vi inte heller. ”

Nej, det har ju Filip rätt i. Det är ju inte så att socialtjänsten bryter upp dörren hos bidragstagare för att göra hembesök men istället blir det inget bidrag om man inte går med på deras ”erbjudande”. Ett väl så effektivt och tvingande påtryckningsmedel.

Nacka nöjd med att ha sparat miljoner på ekonomiskt bistånd

Filip Wiljander är överhuvudtaget mycket nöjd med hur socialtjänsten i Nacka fungerar. Man har sänkt sina kostnader för ekonomiskt bistånd rejält med 5.7 miljoner jämfört med föregående år.  Till Nacka Värmdö Posten säger han:
” I Nacka råder arbetslinjen, vilket dessa siffror är ett bevis på. Vi har under de senaste åren genomfört en genomlysning av hela verksamheten, från bidragsbedömning till våra arbetsmarknadsinsatser. Det ger resultat.”

”Försörjningsstöd ska självklart beviljas den som behöver det. Men behovet ska kontrolleras ordentligt, bland annat genom hembesök och besluten ska inte vara godtyckliga”

På Nackas socialtjänsts hemsida står bl.a. följande om försörjningsstöd:

”Ansökningar väljs slumpvis ut för granskning. Om din ansökan blir utvald för granskning ska du skyndsamt skicka in de dokument som vi efterfrågar, till exempel kontoutdrag, fakturor, kvitton, hyresavtal och intyg.”

Beslut ska inte vara godtyckliga, säger Filip och så använder man sig regelmässigt av slumpen. Allra mest käckt är ändå avslutningen i intervjun i NVP:
”Filip Wiljander har inget emot att Nacka blir känd som en kommun som det är svårt att få bidrag ifrån:

– Jag har inget emot att fatta tuffa beslut men jag gör det inte för att jävlas. Det ska inte vara fett att leva på bidrag…

Nacka har gjort en ”genomlysning” och omorganisation av ekonomiskt bistånd. Man har gjort det svårt att komma i kontakt med socialtjänsten. Man har gjort det svårt för ofta resursfattiga personer att konkret göra en ansökan.  Man utsätter sökande för integritetskränkande åtgärder de flesta andra kommuner väljer bort. Man hoppas på att bli känd för detta och att fattigt folk därmed inte söker sig till kommunen. Och det lyckas. Man har sänkt sina kostnader kraftigt. Och man ser det från politiskt håll enbart som lyckat. I Nacka kallar man detta med sitt nyspråk för ”arbetslinjen”. Andra benämningar skulle kunna vara ”ekonomisk apartheid” eller ”social dumping”

Ett tydligare moderat skyltfönster är svårt att hitta…

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd