Debatt: Är elchocksbehandling ett värdigt vårdalternativ?

L Andersson
Foto: Privat

Mängder av studier visar att ECT har många biverkningar och begränsad effekt. Trots det fortsätter svensk sjukvård att bagatellisera biverkningarna och använda metoden.

Jag har sedan drygt fem år tillbaka översatt vetenskapliga studier och artiklar i ämnet ECT (elchocksbehandling). Som medborgare och skattebetalare är det mer än en sak som förvånar rent sakligt. Det finns mängder av studier i ämnet om denna behandling. För att ge en sammanfattande bild publicerade filosofie dr och professor i psykologi John Read och professor i klinisk psykologi Richard Bentall år 2010 en granskande studie av alla tidigare genomförda och publicerade studier. De skrev sedan ett sammandrag av sitt arbete, vilken lydde; ”Med tanke på det starka bevis på ihållande och för vissa bestående funktionsrubbning hos hjärnan, som främst har visat sig i form av retrograd och anterograd* minnesförlust, och beviset på en liten men tydligt ökad risk för dödsfall, är kostnads- och intäktsanalysen för ECT så klen att dess användning inte kan vara vetenskapligt motiverad”. Man slår även fast att ECT inte minskar risken för självmord.

Placebo ger samma effekt

Trots att det således är tydligt belagt att en hel del allvarliga biverkningar kan uppträda tillåts således behandlingarna fortgå. En annan sak är att det finns studier som klart visar att visar att varaktig nytta av behandlingen saknas och att s k låtsas-ECT – ECT-er ges utan att ström verkligen leds till hjärnan d v s ges utan att riskabel elström förs igenom hjärnan – ger ungefär samma effekt som verklig ECT.

Biverkningar bagatelliseras på 1177.se

Om man studerar vår offentliga vårds gemensamma hemsida för riket www.1177.se kan man också bli missnöjd eftersom en del av de kända biverkningarna saknas. Man förminskar och bagatelliserar genom att nöja sig med att ta upp ett fåtal biverkningar; huvudvärk eller träningsvärk samt minnesstörningar. Utöver nämnda biverkningar finns kognitiva funktionsrubbningar som biverkning t ex svårighet att hitta i sin omgivning, lära sig nya saker eller att utföra sitt yrke. Att utelämna negativa fakta är tyvärr känt hos vissa av författarna till en del av nämnda studier. Det gemensamma är att de som är kända förespråkare för ECT underlåter att säga allt och att säga sanningen.

Dödsfall har inträffat

En av de mest hemska biverkningarna är faktiskt dödsfall. För drygt ett år sedan avled en kvinna i 60-årsåldern efter ECT-er.  Naturligt existerar viss mycket låg spänning av elektricitet i människokroppen. ECT-metoden innebär att man sänder en elektisk spänning mångdubbelt högre än den naturliga. Kanske är det inte underligt att man då kan få så allvarliga följder?Om man skall vara saklig och utgår från vårdtagarens perspektiv är det sammantaget svårt att få detta gå ihop med vårt lands annars höga nivå på normer av vårdeffektivitet, humanism och omtanke. Är ECT inte ett tecken på ett tydligt lågvattenmärke inom dagens vård?

Hur kan högt bildade, sakliga och samvetsgranna läkare fortsätta med denna hantering? Hur går det ihop med den för läkarkåren vägledande etiska koden (Hippokrates kod)?

Text: L Andersson, översättare

*retrograd minnesförlust: oförmåga att återkalla befintliga minnen.
anterograd minnesförlust: att man från och med ett visst tillfälle inte längre förmår lära in vad som sker och alltså inte minns något räknat från den speciella tidpunkten och framåt.

Vill du skriva en replik på artikeln?
Om du vill skriva en replik på den här artikeln mejlar du till info@equalsthlm.se så återkommer inom kort.

Fler artiklar i ämnet:
Inför tillfälligt stopp för ECT i tvångsvård
”Elchocker förstörde mitt liv!”

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd