Dataskyddsförordningen – en riktig klasslagstiftning!

dataskyddsforordningen
Om du är rik eller hyfsat god ekonomi har du råd att betala för att få dina eller dina barns journalkopior. Foto: Chinnabanchon (AdobeStock.com)

Dataskyddsförordningen ersatte 2018 personuppgiftsslagen (PUL). När dataskyddsförordningen ersatte PUL sa man att det förstärkte den enskildes rättigheter. Detta stämmer dock inte alls på en mycket viktig punkt: rätten att få kopior på din journal gratis. Enligt PUL fick man rätt till en gratis journalkopia varje år, vilket saknas i dataskyddsförordningen. Snacka om en riktig klasslagstiftning!

Har du problem med sociala myndigheter eller sjukvården behöver du ibland få kopior på din journal för att kunna ta tillvara dina rättigheter. Vad myndigheterna skriver om dig eller dina barn kan ha en avgörande betydelse när du vill ha insatser eller vård. Om du hamnar i en domstolsförhandling kan du behöva hänvisa till uppgifter som socialtjänsten eller psykiatrin väljer att inte lägga fram vid förhandlingen. Det finns många situationer där du kan behöva ha tillgång till din journal. Särskilt psykiatrin och beroendevården är dåliga på att göra journaler tillgängliga via 1177. Och socialtjänsten har inga sajter där de lägger upp information om dig.

De rika har råd att betala för att få journalkopior

Om du är rik eller hyfsat god ekonomi har du råd att betala för att få dina eller dina barns journalkopior. Om du däremot är fattig, t.ex. om du är långtidssjukskriven eller lever på ekonomiskt bistånd har du knappa marginaler. Då har du ofta inte råd att betala för att få kopior på din journal. Fram till 2018 gällde PUL. Enligt paragraf 26 i PUL fick alla en gång per kalenderår gratis besked om de personuppgifter som behandlades. Denna rätt inkluderade rätten till gratis journalkopior. Så här beskrev den dåvarande Datainspektionen denna rätt:

När personuppgifter behandlas automatiserat skall alltså information om vilka uppgifter som behandlas ges genom att den registrerade erhåller en datautskrift. När det gäller manuell behandling av personuppgifter skall information istället lämnas genom att den registrerade erhåller en kopia av de personuppgifter som finns i det manuella registret.

Socialtjänst, psykiatri och beroendevård har alla manuella register, dvs register där de för in uppgifter för hand. Jag själv fick ut en kopia på hela min journal från ett sjukhus efter att ha klagat till Datainspektionen när sjukhuset vägrade ge mig en kopia. Detta var 2015 när PUL fortfarande gällde.

Dataskyddsförordningen och partsinsyn

Equal har varit i kontakt med Integritetskyddsmyndigheten (IMY) som är den myndighet som ersatte Datainspektionen. Vi frågade vad det är som gäller när du vill få en kopia på din journal. Så här svarade de:

Den enskildes rätt till insyn i sitt eget ärende (partsinsyn): Om du däremot är part i ett pågående myndighetsärende har du rätt att ta del av uppgifter som har tillförts ärendet. Rätten till insyn gäller då inte bara allmänna handlingar, utan kan även gälla arbetsmaterial eller utkast till myndighetsbeslut eller liknande och handlingar som omfattas av sekretess. Syftet med rätten till partsinsyn är att den enskilde ska kunna bevaka sitt intresse i ärendet, genom att ta del av uppgifter som tillförts detta.

Rätten till partsinsyn ger däremot inte den enskilde rätt att gratis få kopior av handlingar. En part som begär kopior får vara beredd på att betala för dessa enligt vad som gäller för andra beställare. En part kan dock bege sig till myndighetens lokaler och där begära att få tillgång till materialet i original.

Rätten till ett registerutdrag gällande vilka personuppgifter som behandlas

Vi frågade vad man har rätt till att få gratis och fick följande svar från IMY:

”Om du begär att en myndighet ska lämna ett så kallat registerutdrag enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning ska myndigheten lämna ut en kopia av de personuppgifter som behandlas. En personuppgift är en uppgift som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Syftet med registerutdraget är att värna om den personliga integriteten, genom att den enskilde ska ha insikt i hur en myndighet behandlar dennes personuppgifter. Därmed avser en begäran om registerutdrag just information om vilka personuppgifter som behandlas, och det finns ingen skyldighet för myndigheten att lämna ut mer information i ett ärende än information avseende just personuppgifter. Det innebär att ett registerutdrag avseende vilka personuppgifter som behandlas kanske inte är särskilt användbart om en enskild vill kontrollera själva handläggningen av ett ärende.

Den första versionen av registerutdrag ska lämnas kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk. Om du begär ytterligare registerutdrag får en rimlig avgift tas ut, grundad på de administrativa kostnaderna.”

Inte helt enkelt att läsa materialet i myndighetens lokaler

Så du har i princip rätt att läsa materialet i myndighetens lokaler. Men är det verkligen praktiskt genomförbart? I många fall inte. Om det rör sig om gedigna utredningar eller långa anteckningar från sjukhus som man behöver läsa igenom i lugn och ro för att ta till sig informationen, eller om man behöver det inför en domstolsförhandling, så kan det vara mycket svårt att göra det hos myndigheten. Eller om myndigheten befinner sig på en annan ort så kostar det att ta sig dit. Men det är i alla fall bra att veta att man har denna rätt.

Skribent: Dennis Aberos
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd