Brukarrum räddar liv och minskar offentliga utgifter

Gamla och nya byggnader i Glasgow från ovan
Peter Krykant beslutade sig för att starta ett eget brukarrum i Glasgow som finansierades med egna sparade medel och en GoFundMe kampanj. Foto: AdobeStock.com

Brukarrum, dvs lokaler där personer får bruka droger intravenöst under uppsikt, räddar liv och minskar offentliga utgifter. Om detta handlade ett seminarium på Stockholms universitet som forskaren Dr Gillian Shorter höll på alla hjärtans dag.

På engelska kallas brukarrum för ”overdose prevention centres” vilket ger en tydligare beskrivning av deras funktion. Dr Gillian Shorter från Queens University i Belfast har utvärderat Storbritanniens första brukarrum som drevs i privat regi i Glasgow under ett år omkring 2020. Hon har forskat om substans- och alkoholanvändning i 18 år.

Brukarrum räddar liv och når fler

Syftet med brukarrum är i första hand att rädda liv, inte att få användaren att upphöra med sitt missbruk. Många, om än inte alla, överdoser kan förhindras med brukarrum vilket är väldigt positivt för familjerna till de som drabbas. Brukarrum når också användare som i många fall drar sig från att ha kontakt med myndigheter och sjukvård.

Varför ett brukarrum i Glasgow?

Peter Krykant är en aktivist med egen erfarenhet som tröttnade på de höga dödstalen från narkotikaanvändning i Skottland. Skottland har nämligen ett av de högsta dödstalen i Europa och en pågående HIV epidemi bland intravenösa användare. Han beslutade sig för att starta ett eget brukarrum som finansierades med egna sparade medel och en GoFundMe kampanj.

Erfarenheter från Glasgow

Peter köpte en skåpbil och därefter en ambulans och skapade på så vis ett brukarrum. Han själv och andra volontärer drev den först en dag i veckan vilket senare utökades till fyra dagar. 894 injektioner ägde rum där (egentligen över 1000 men när det var ett högt tryck fokuserade de på att tillhandahålla servicen och inte föra statistik) och 9 överdoser. Efter att ha drivit brukarummet i ett år utan offentlig finansiering blev det för tungt och försöket avslutades. År 2024 kommer ett offentligt driven brukarrum i Glasgow att bli den första i hela Storbritannien – dock bara på prov under en begränsad tid.

Utvärderingen visar att brukarrum måste motsvara användarnas behov och bygga förtroende

Antalet användare ökade eftersom volontärerna skapade förtroende för verksamheten. Det är viktigt att ha så få regler som möjligt för att användarna inte ska dra sig från att komma. Utöver att återuppliva vid överdoser skapas en yta där brukarna kan få råd, erbjudas psykisk och fysisk vård bla för HIV och hepatit och även slussas vidare till substitut-behandling. Polisen måste också tolerera verksamheten och inte gripa användare för eget bruk, vilket är ett brott i hela Storbritannien.

Kritiken mot brukarrum är obefogad och bygger på rädsla/stigma för droganvändare

Utvärderingen visar att brukarrum inte ökar brottsligheten och minskar offentliga utgifter för sjukvård. Brukarrum uppmuntrar heller inte till ökad droganvändning. De som använder brukarrum är personer med etablerad användning och inte ungdomar vilket är ett annat argument som ibland förs fram av kritiker. Ibland hävdas även att brukarrum är förbjudna enligt FNs konventioner om narkotika, vilket dock inte stämmer. Brukarrum finns idag i ett femtontal länder på fyra kontinenter, bland annat i våra grannländer Norge och Danmark.

Brukarrum i Sverige? I Sverige finns redan sprututbytesverksamheter, i vissa fall sedan lång tid. Att ta nästa steg i harm-reduction borde inte vara kontroversiellt.

Skribent Dennis Aberos
070-797 20 29
info@equalsthlm.se

Läs också…

https://www.equalsthlm.se/artiklar/sprututbytet-i-stockholm-tio-ar/
https://www.equalsthlm.se/artiklar/battre-stod-behandling-och-skadereducering-vid-narkotikamissbruk-foreslas/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd