Brukarinflytande – dags för omprövning?

Per Sternbeck
Foto: Thomas Hultgren

Under de senaste tio-femton åren har det i Sverige, på beställning av stat, landsting och kommun, planterats en rörelse som ska verka för ökat brukarinflytande. Miljoner har slängts på  brukarråd, föreningar och nätverk som ska garantera att brukaren, patienten, kan göra sin röst hörd. På det viset ska verksamheten ändras till det bättre, bli mer demokratisk och brukarvänlig… är tanken. Från beställarna av brukarinflytandet: Makthavarna.

Många föreningar – vi också- har villigt låtit oss involveras i processen och arbetar hårt på att besätta platser i brukarråd. Det börjar nu bli dags att ställa kritiska frågor över vilka framgångar satsningen egentligen nått. Är det viktigt att göra sin röst hörd om ingen lyssnar på allvar?

NSPH ett byråkratiskt mellanled

På psykiatrins sida kan man konstatera att den statliga satsningen, Nätverket NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, har blivit det många medlemsföreningar var oroliga för till en början, ett byråkratiskt mellanled mellan huvudmän och föreningar med ambitioner att ha monopol på det  brukarinflytandet och därmed resurserna. Och också ett lydigt verktyg som gör precis det makthavarna vill att man skall göra, och fyller precis den funktion makthavarna vill att man skall fylla, nämligen det demokratiska alibiets. På det regionala planet ser det självfallet olika ut, men till stora delar fyller de regionala NSPH-nätverken samma funktion i sina respektive landsting som NSPH Riks gör nationellt.

På beroendesidan är brukarinflytandet mindre utvecklat. Anledningen är att det var för bara några år sedan som synen på substansberoende människor ändrades från att vara missbrukare till att vara brukare. Och missbrukarinflytande kunde man ju inte ha… åtminstone inte i Sverige. Då.
Nu har dock Makthavarna bestämt sig för att det går an med inflytandearbete även i beroendevården.

Frågan är dock vad allt detta inflytandearbete har lett till? Svaret är tyvärr: Inte mycket!

Det mesta är sig fortfarande likt med en mycket professions- och toppstyrd diagnosfixerad psykiatri och en socialtjänst som hukar under ekonomistyrning och besparingskrav. Man kan likna det beställda brukarinflytandet vid arbetsmarknadens medbestämmandelag (MBL). Medbestämmandelagen skulle öka demokratin på arbetsmarknaden och ge ett ökat inflytande för arbetstagarna. I praktiken är MBL så urholkad att den kallas för ”tuta och kör”- lagen. Grundläggande regel på svensk arbetsmarknad är att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Vill arbetsgivaren göra större förändringar anger MBL  att man måste berätta det för arbetstagarna i förväg, man måste tuta. Det spelar ingen roll vad arbetstagarna sedan tycker om förändringarna – det blir som arbetsgivaren vill iallafall. Man kör.

Brukarinflytandet i landet har inte ens uppnått tuta och kör-status. Brukarråd får i bästa fall information om kommande förändringar. Man får tycka något som kritas ner i ett protokoll som sedan ingen; inte politiker, inte tjänstemän, inte föreningarnas styrelser, läser. Vi deltar i ett skådespel med mycket liten nytta och som upptar många aktiva föreningsmedlemmars tid och energi.

Vi står i vår förening inför ett vägval. Antingen lägger vi ner vårt deltagande i den, på det hela taget , betydelselösa dansen och satsar på våra egna verksamheter. Eller så ska vi verka för att brukarråden får makt och ett reellt inflytande. Om inte över hela linjen så åtminstone över vissa områden.
Men makt innebär också ansvar. Är vi, som förening, beredda att ta det? Om vi har ambitionen att få makt och inflytande räcker det inte med att enbart ha brukarerfarenheter. Det krävs annat också. Är vi beredda att prioritera när resurserna tryter? Beredda att försvara beslut vi trodde skulle bli bra men som visade sig inte fungera? Detta är frågor varje förening med politiska ambitioner borde ställa sig.

Text: Per Sternbeck

Relaterade artiklar

Bipolär vardag

Bipolär vardag

”Fredagsmys”Uppe sen 04 ….Varför då ?!?Annars vore det inte så.Ganska rofylld.Ingen brådska.Än.Snart vaknar världen.Då blir det bråttom igen.Tystnaden bryts.Lugnet tar fart.Dagen börjar med en rivstart.Stressen

Läs mer »
Får alla den vård de behöver?

Får alla den vård de behöver?

Ja …. glappet mellan psykiatri och beroendevården tycks få allt större glapp ….Samsjukligheten. Beroendesjukdom ligger under psykiatrins tak Det är tvångsvården som ligger hos kommunen.

Läs mer »

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd