Avslag på ekonomiskt bistånd rekordhöga i Stockholm!

Avslag på ekonomiskt bistånd rekordhöga i Stockholm!
Något som däremot ökat är avslagen för ekonomiskt bistånd. 2018 uppnåddes den högsta avslagsfrekvensen någonsin, 82 procent för hela staden. Bild: Equal

Stockholms stad har aldrig tidigare legat så lågt vad gäller antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. I egna publikationer och till press anger företrädare som förklaring en god konjunktur och att den öppna arbetslösheten minskat. Samma förklaring har staden, år efter år, använt sedan 2007. Man beskriver det som en framgångssaga för ”The Capital of Scandinavia”.

Föreningen Equal, som är en ideell förening som verkar för och organiserar människor i social utsatthet, kan genom en granskning av stadens egen statistik, visa att påståendet inte stämmer. Det finns inget starkt samband mellan minskad arbetslöshet och minskat antal sökande för ekonomiskt bistånd. Oavsett hur arbetslösheten utvecklats har antalet sökande minskat under de tio senaste åren.

Något som däremot ökat är avslagen för ekonomiskt bistånd. 2018 uppnåddes den högsta avslagsfrekvensen någonsin, 82 procent för hela staden. I vissa stadsdelar är siffran så hög som 89 procent. Man uppnår den höga avslagsfrekvensen genom en mycket strikt tolkning av socialtjänstlagen och vad som ingår i riksnormen. Stockholm har blivit en avslagsmaskin.

Ingen idé att söka ekonomiskt bistånd

Resultatet blir att stor andel personer i behov av ekonomiskt bistånd inte söker ekonomiskt bistånd eftersom de upplever att det inte är någon idé. Staden tolkar detta som positivt och menar att dessa personer hittar ”annan inkomst”. I vår verksamhet ser vi hur personerna hittar ”annan inkomst” genom att leva i stor fattigdom, leva på kompisar eller föräldrar, begå brott, sälja droger, etc. Resultatet av detta blir ökad psykisk och fysisk ohälsa hos de allra fattigaste, en fördjupad social problematik och en dominerande känsla av hopplöshet och armod.

Vi hittar inte något politiskt fattat beslut som anger denna riktning för stadens socialtjänster. Istället verkar det vara andra mekanismer som styr utvecklingen mot social nedrustning.

I Stockholms vision 2040 pratar man om ”Ett Stockholm som håller samman”. Att Stockholm ska:
”Ge god välfärd som ger jämlika livschanser.” Att Stockholm ska vara ”en trygg och säker stad”.

Med den nuvarande behandlingen av stadens allra fattigaste invånare skapas ojämlikhet, ohälsa och otrygghet. Staden faller isär – de fattiga lämnas därhän. Om en förändring inte kommer till stånd reduceras visionen till att bli innehållslösa floskler.

Läs rapporten här: Avslagsmaskinen Stockholm stad

För mer info:
Per Sternbeck, föreningssekreterare och medförfattare till rapporten:
Avslagsmaskinen Stockholms stad.
0707 – 972029,
info@equalsthlm.se

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd