Arbetsträning – en väg tillbaka till arbetslivet

Seconhand
De flesta som till oss får alltid arbetsträning på secondhand butiker som saknar ekonomi till att anställa. Foto: isaphoto2016 (AdobeStock.com)

Det är möjligt att genom arbetsträning finna en väg tillbaka till arbetslivet. Mellan 25 och 30 procent av alla som arbetstränar har en anställning 90 dagar efter avslutad arbetsträning. Hur kommer det då sig att ingen som kontaktar oss på Equal får arbetsträning som leder till en anställning?

Huruvida en arbetsträning kan leda till en anställning beror bland annat på arbetsplatsen. Vissa företag har möjlighet att erbjuda anställning. Till exempel vinstdrivande företag inom detaljhandel. Medan secondhand butiker saknar i stort sett möjlighet att erbjuda en väg tillbaka till arbetslivet för den som arbetstränar. På dessa arbetsplatser förblir arbetsträning just endast träning och inte en riktig chans att komma in på arbetsmarknaden.

Ingen som kontaktar Equal får arbetsträning som leder till en anställning

Vi hade ett samtal här på Equal om arbetsträning. Jag berättade att jag har en närstående som erbjudits arbetsträning på en stor kedja inom detaljhandel. En arbetsträning som kan leda till en anställning om det fungerar bra. Samtidigt är det ingen som kontaktar oss blir erbjuden sådan arbetsträning. Utan de får alltid arbetsträning på secondhand butiker som saknar ekonomi till att anställa. Detta tyckte vi var intressant att gräva djupare i och försöka ta reda på vad det finns för möjligheter till arbetsträning.

Om arbetsträning

Arbetsträning kan du få när du är sjukskriven eller långtidsarbetsarbetslös. Om du är sjukskriven finns ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som erbjuder arbetsträning. Medan Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program för dig som har varit arbetslös under lång tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.

Jag kontaktade Arbetsförmedlingen för att fråga närmare om förutsättningarna för arbetsträning. Så här svarade en arbetsförmedlare:

För personer vi har i samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan så är uppdraget alltid att utreda arbetsförmåga. Vi frågar aldrig om arbetsträningen leder till arbete när vi frågar om arbetsträningsplats. Däremot om det fungerar bra och företaget har ekonomiska förutsättningar för att anställa kan det leda till en anställning. En person har ju möjlighet att visa vad den går för under en period.

På Försäkringskassans hemsida finns det information om arbetsträning. De skriver bland annat:

Arbetsträning ska bara användas när den bedöms leda till att patienten blir arbetsför och kan återgå i arbete. Arbetsträning innebär att patienten kommer till en arbetsplats utan krav på prestation. Patienten tränar på vissa arbetsuppgifter för att få tillbaka sin arbetsförmåga och får hjälp med arbetsmoment som hen inte klarar på grund av sin sjukdom. Arbetsträningen ska inte ersätta den tid som det normalt tar att lära sig ett nytt arbete. Under den tid som patienten deltar i rehabilitering kan hen få rehabiliteringsersättning alternativt behålla sin sjuk- eller aktivitetsersättning.

Statistik från Försäkringskassan visar att mellan 25 och 30 procent får en anställning

Statistiken visar att mellan 25 och 30 procent av alla som arbetstränar har en anställning 90 dagar efter avslutad arbetsträning de senaste åren. Ungefär en tredjedel av dem som får arbete får det utan stöd, medan två tredjedelar får en anställning med stöd – till exempel lönebidrag. Det framgår inte om personen fått en anställning där hen har arbetstränat eller någon annanstans. Man kan ändå klart konstatera att för vissa är det en väg tillbaka till arbetsmarknaden.

Vilka är det som får en anställning och vart får de den?

Här måste vi såklart spekulera lite grann. Men det rör sig om personer som har visat framfötterna och bidragit på arbetsplatsen. Dock visar statistiken att det är vanligare att få en anställning med stöd vilket innebär till exempel att arbetsgivaren får en del av lönen betald utav staten. Så många får anställning även om de har vissa hinder mot att prestera för fullt på arbetsplatsen. Personerna som fått anställning på arbetsplatsen måste dessutom ha arbetstränat på företag som har råd att anställa. Man kan tänka sig att vinstdrivande företag har oftare möjlighet att erbjuda en anställning, även om vissa sociala företag kanske också kan anställa.

Ett svar

 1. Jag vet inte om det är skillnad på stad och land i detta hänseende men vår lilla förening i Båstad har haft personer som har arbetstränat och praktiserat på våra
  olika verksamheter och de flesta har gått vidare till anställning i andra företag,
  När en praktik eller en arbetsträning fungerar så bidrar den till att:
  Minska social isolering
  Ge individen rutiner
  Nya kunskaper och erfarenheter
  Skapa kontakter med nya presumtiva arbetsgivare
  Ge den arbetssökande meriter i form av arbetsbetyg och referenser.

  Jag menar att arbetsträning skall bedrivas på arbetsplatser som har kunskap och förståelse för vilka specifika behov som den arbetssökande har och att det primära med arbetsträningen är att bemöta dessa behov på ett adekvat sätt.
  Om den arbetssökande sedan går vidare till en annan arbetsplats ser jag endast som något positivt, då har vi kunnat ge någon ny chansen att komma vidare i livet.
  Sammanfattningsvis så menar jag att arbetsträning skall bedrivas i avsikt att utveckla och motivera personen inte för att hen nödvändigtvis skall få en ordinarie tjänst just på den arbetsplatsen framöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd