Anna och hennes nyfödda barn vägras bostad i Haninge kommun

Kvinna sitter vid sidan av sängen ledsen. Ett barn ligger på sängen
Anna ansökte om en träningslägenhet då hon behöver ett tryggt och stabilt boende. Men fick avslag motiveringen att ”det är föräldrarnas ansvar att säkerställa de nödvändiga levnadsvillkoren för sitt kommande barn” Foto: AdobeStock.com

Trots Haninges löfte om att implementera Barnkonventionen så vägras Anna* och hennes nyfödda barn bostad i Haninge. Haninge kommun blev utsett till barnrättskommun av Unicef 2019 men vid omprövningen 2021 valde de att inte fortsätta av okänd anledning.

Anna bodde tidigare på ett stödboende i Haninge kommun men fick besked om att hon inte fick bo kvar där när hon blev gravid och barnet fötts. Först hänvisade kommunen till att Anna skulle ordna boende på egen hand men ändrade sig därefter och erbjöd plats på ett utredningshem för förälder och barn i fyra veckor. Men Anna och det nu nyfödda barnet erbjuds ingen permanent bostad därefter.

Ansökte om en träningslägenhet

Anna ansökte om en träningslägenhet då hon behöver ett tryggt och stabilt boende. Hon har ett tidigare alkoholmissbruk och fick ett återfall så sent som i december 2022. Hon har även varit ordinerad både antidepressivt och ångestdämpande läkemedel under det senaste halvåret, vilket hon även haft i perioder tidigare. Ingen i Annas bekantskapskrets är helt nykter och det fungerar inte för  henne att bo inneboende hos någon i hennes sociala nätverk om hon ska uppnå varaktig nykterhet. Anna har dessutom skulder på flera hundra tusen och genomför just nu en skuldsanering.

Men fick avslag från kommunen…

Socialnämnden i Haninge avslog Annas ansökan om träningslägenhet med motiveringen att ”det är föräldrarnas ansvar att säkerställa de nödvändiga levnadsvillkoren för sitt kommande barn”. Vidare anger de att Anna har tidigare ”haft ett eget boende och bedöms inte behöva träna på att bo på egen hand”. Att hon har arbete och egna inkomster och är aktiv i sitt bostadssökande och har goda möjligheter att ordna sitt boende på egen hand.

… och i Förvaltningsrätten

Anna överklagade till Förvaltningsrätten och fick avslag även där. Ur domen:

”Det har dock inte kommit fram att [hennes missbruksproblematik] påverkar hennes förmåga att få, klara av och behålla ett eget boende.”

Skulderna på flera hundratusen som Anna genomgår skuldsanering för anses inte heller vara ett hinder:

”Det har inte framkommit att hon har några hyresskulder. Att hon i övrigt har skulder är inte i sig tillräckligt för att hon ska anses ha speciella svårigheter att skaffa en bostad.”

Anna har ett boende just nu, resonerar Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten intar en mycket smal, närmast provocerande inställning, då de påstår att Anna har ett boende och inte behöver något nytt – trots att de vet att hon bara får bo kvar på utredningshemmet en mycket kort tid. Ur domen:

”Förvaltningsrätten vill ändå framhålla att Anna* har beviljats tillfälligt boende av socialnämnden och därigenom har sitt behov av boende tillgodosett för tillfället.”

Domen vinner laga kraft efter tre veckor och ungefär vid den tidpunkten upphör Annas tillfälliga boende. En nyförlöst kvinna med ett nyfött barn anses alltså ha sina behov av boende tillfredsställda under dessa villkor av en domstol i ett land som skryter om att man antagit Barnkonventionen som lag.

Barnkonventionen säger att Sverige ska bistå föräldrar och vid behov tillhandahålla en bostad

Barnkonventionens artikel 27 säger att ”i enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet att genomföra denna rätt och ska vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder och bostad.” Anna hänvisade till Barnkonventionen på förhandlingen men domstolen nämner den inte ens i domslutet.

Haninge kommun följer inte barnkonventionen

Vad hände med Haninges löfte om att ”säkerställa en implementering av barnkonventionen som genomsyrar hela kommunen”? I själva verket uppfyller inte Haninge kommun Barnkonventionen.

Barnkonventionen innehåller vackra ord men domstolarna i Sverige tar i stort sett ingen hänsyn till denna lag; en lag som av Equals erfarenhet i flera mål är verkningslös när det kommer till frågor om barns rätt till ett tryggt boende. Unicef har gjort en granskning och upptäckte detsamma.

*Anna heter egentligen något annat.

2023-06-21: Artikeln har ändrats pga att vi uppgav felaktigt Haninge kommun var en barnrätts kommun när kommunen egentligen upphörde att vara det 2021.

Skribent Dennis Aberos
070-797 20 29
info@equalsthlm.se

Läs också…

Hävda dina sociala rättigheter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Equals nyhetsbrev

Prenumerera på Equals nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med intressanta artiklar, krönikor och mycket mer.

Equals öppettider

QvinnoQraft

Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Kontakt
070-792 41 78
qvinnoqraft[@]equalsthlm.se

Råd § Stöd

Vi svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig!

Ring! 070-797 20 29
Telefontider: 12:00 – 17:00
Mejla! info[@]equalsthlm.se

Kolla in vår guide:
Hävda dina sociala rättigheter

Besöksadress
Grindsgatan 37, Stockholm Södermalm

Ring! 070-797 20 29 - Mejla! info(@)equalsthlm.se

Vi svara på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel. Eller om du har problem med soc, sjukvård eller andra myndigheter. Hör av dig! Telefontider: 12:00 – 17:00.
Råd & stöd